• In English
 • Урядом вдосконалено вимоги щодо використання програмного забезпечення, використання електронних реєстрів та інших інформаційних ресурсів державними органами. Постанову Кабінету Міністрів "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" прийнято з метою забезпечення безперебійного функціонування автоматизованих систем органів державної влади, посилення координації діяльності органів державної влади у сфері інформатизації з питань постачання, розроблення та технічної підтримки програмного забезпечення. Документом, зокрема, вносяться зміни до Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів. Окрім цього, змінено загальні вимоги до програмних продуктів, які закуповуються або створюються на замовлення державних органів. Так, уточнено умови придбання органами виконавчої влади комп'ютерних програм та ліцензійні умови їх використання, закупівлі програмних продуктів, розширений перелік характеристик до технічного завдання до договору на їх створення.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 24 лютого 2016 р. № 129

  Київ

  Про внесення змін до деяких постанов
  Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 49

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 лютого 2016 р. № 129

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Пункт 6 Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1989; 2014 р., № 3, ст. 53), доповнити абзацами такого змісту:

  “Умови використання комп’ютерних програм з метою створення і (або) використання інформаційно-аналітичних систем або державних електронних реєстрів повинні передбачати, що строком ліцензії є строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на відповідну комп’ютерну програму.

  Закупівля комп’ютерних програм, якщо ліцензія передбачає виплату винагороди правовласнику у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, забороняється.”.

  2. У Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 665; 2010 р., № 58, ст. 2025):

  1) пункти 5, 11 і 14 викласти в такій редакції:

  “5. Адміністратором Національного реєстру є державне підприємство, визначене Державним агентством з питань електронного урядування, що належить до сфери його управління (далі — адміністратор).”;

  “11. Адміністратор на підставі оформленої належним чином заяви у триденний строк з дня її надходження за умови дотримання власником вимог законодавства щодо е-ресурсу оформляє та подає Державному агентству з питань електронного урядування пропозиції щодо реєстрації е-ресурсу або надає обґрунтовану відповідь власнику е-ресурсу про відмову у реєстрації е-ресурсу.

  Державне агентство з питань електронного урядування на підставі пропозицій адміністратора протягом трьох днів приймає рішення про державну реєстрацію е-ресурсу і видачу свідоцтва за зразком згідно з додатком або надає обґрунтовану відповідь власнику е-ресурсу про відмову у реєстрації е-ресурсу.”;

  “14. Оформлення і видача свідоцтва про державну реєстрацію е-ресурсу, користування інформаційним фондом Національного реєстру, а також надання інших інформаційних послуг здійснюється на безоплатній основі.”;

  2) у тексті Положення слово “Держкомінформнауки” замінити словами “Державне агентство з питань електронного урядування” у відповідному відмінку;

  3) у додатку до Положення слова “Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “Державне агентство з питань електронного урядування”.

  3. У загальних вимогах до програмних продуктів, які закуповуються або створюються на замовлення державних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 869 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 63, ст. 2217):

  1) у назві та пункті 1 загальних вимог словазакуповуються або” замінити словами “закуповуються та”;

  2) пункт 3 після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “Умови використання програмного продукту, що закуповується на замовлення державного органу, для створення і (або) використання інформаційно-аналітичних систем та державних електронних реєстрів повинні передбачати, що строком ліцензії на використання програмного продукту є строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на відповідний програмний продукт.

  Закупівля програмного продукту, ліцензія на використання якого передбачає виплату винагороди правовласнику у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, забороняється.”.

  У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим;

  3) у пункті 4:

  перше речення абзацу шостого викласти в такій редакції: “До договору додається технічне завдання на створення програмного продукту, яке складається з урахуванням вимог державних, галузевих і чинних в Україні міжнародних стандартів, норм та регламентів і містить технічні, якісні, функціональні характеристики та перелік робіт, необхідних для створення програмного продукту.”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Договір повинен містити положення щодо належності державному органу майнових прав та прав інтелектуальної власності на програмний продукт, що створюється на замовлення державного органу.”.

  _____________________