• In English
 • Уряд обрав шлях удосконалення державної служби шляхом включення Національного агентства України з питань державної служби до переліку обов'язкових заінтересованих органів, який має аналізувати проекти актів Кабінету Міністрів України на предмет визначення повноважень органів виконавчої влади, що дозволить реалізувати черговий етап адміністративної реформи у напрямку скорочення загальної кількості функцій та функцій контрольно-наглядових органів, а також приведення системи державних органів у відповідність із європейськими стандартами. Відповідна норма затверджена постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до § 33 регламенту Кабінету Міністрів України". Реалізація постанови дозволить переглянути повноваження центральних органів виконавчої влади на предмет їх дублювання, подрібненості та актуальності відповідно ситуації в геополітичній площині, а також забезпечить більш ефективну реалізацію завдань, задекларованих положеннями Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VII скликання, реформи публічної адміністрації та децентралізації. До сьогодні проекти положень про органи виконавчої влади та інші акти законодавства, якими визначаються повноваження державних органів розглядалися зацікавленими органами (Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство юстиції) лише в межах їх компетенції поза функціональною складовою. Оскільки від уніфікованості викладу функцій, їх чіткого розподілу, усунення їх дублювання залежить ефективність, оперативність та прозорість роботи державного органу, Урядом включено Національне агентство України з питань державної служби до переліку обов'язкових заінтересованих органів з метою аналізу проектів актів з точки зору розподілу повноважень державних органів для досягнення більш ефективного рівня державного управління.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 лютого 2016 р. № 124

  Київ

  Про внесення зміни до § 33
  Регламенту Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2013 р., № 35, ст. 1238), доповнивши пункт 5 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

  “Проект акта Кабінету Міністрів щодо затвердження положення про центральний орган виконавчої влади підлягає обов’язковому погодженню з Нацдержслужбою в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень. Нацдержслужба протягом п’яти робочих днів з дати вхідної реєстрації зазначеного проекту акта надає відповідний висновок. У разі ненадання Нацдержслужбою такого висновку у зазначений строк проект акта вважається погодженим за вмовчанням.”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  Прем’єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 19