• In English
 • Уряд унормував ряд постанов Кабінету Міністрів для забезпечення функціонування новоствореної Державної служби України з питань безпеки на транспорті. Зокрема, було внесено зміни до дев'яти постанов Кабінету Міністрів України, які стосуються заміни назв Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції на Укртрансбезпеку. Завдяки цим змінам новостворена служба зможе використовувати в роботі чинні акти Уряду та галузеві закони, які до цього часу регулювали діяльність органів, що ліквідуються. Таке приведення документів у відповідність до норм чинного законодавства - це черговий крок у забезпеченні діяльності Укртрансбезпеки.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 лютого 2016 р. № 100

  Київ

  Про внесення змін до деяких

  постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 лютого 2016 р. № 100

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

              1. У тексті Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., № 75, ст. 2791; 2012 р., № 45, ст. 1761), слово “Укртрансінспекція” в усіх відмінках замінити словом “Укртрансбезпека” у відповідному відмінку.

  2. В абзаці першому пункту 5 Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 3, ст. 75; 2013 р., № 42, ст. 1499), слово “Укртрансінспекцією” замінити словом “Укртрансбезпекою”.

  3. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), у тексті графи “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” слово “Укрморрічінспекція” замінити словом “Укртрансбезпека”.

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978; 2013 р., № 42, ст. 1499, № 76, ст. 2824):

  1) в абзаці третьому пункту 3 постанови слова “Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті” замінити словами “Державна служба з безпеки на транспорті”;

  2) у тексті Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого зазначеною постановою, слово “Укртрансінспекція” у всіх відмінках замінити словом “Укртрансбезпека” у відповідному відмінку;

  3) у тексті Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, затвердженого зазначеною постановою, слово “Укртрансінспекція” у всіх відмінках замінити словом “Укртрансбезпека” у відповідному відмінку.

  5. У тексті Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 96, ст. 3173; 2011 р., № 70, ст. 2647), слово “Укртрансінспекція” у всіх відмінках замінити словом “Укртрансбезпека” у відповідному відмінку.

  6. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 365 “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 976; 2015 р., № 64, ст. 2122):

  1) у назві та пункті 1 постанови слова “Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті” замінити словами “Державною службою з безпеки на транспорті”;

  2) у назві критеріїв, затверджених зазначеною постановою, слова “Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті” замінити словами “Державною службою з безпеки на транспорті”.

  7. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 100 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 442; 2014 р., № 64, ст. 1772):

  1) у назві та постановляючій частині постанови слова “Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті” замінити словами “Державною службою з безпеки на транспорті”;

  2) у назві додатка до постанови слова “Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті” замінити словами “Державною службою з безпеки на транспорті”.

  8. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 668 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2793):

  1) у назві та пункті 1 постанови слова “Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті” замінити словами “Державною службою з безпеки на транспорті”;

  2) у назві додатка до постанови слова “Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті” замінити словами “Державною службою з безпеки на транспорті”.

  9. В абзаці четвертому підпункту 11 пункту 16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3358), слово “Укртрансінспекцію” замінити словом “Укртрансбезпеку”.

  _____________________