• In English
 • Для забезпечення безперебійного функціонування новоствореної Державної служби України з питань безпеки на транспорті Уряд вніс зміни до дев'яти постанов Кабінету Міністрів України, які стосуються заміни назв Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції на Укртрансбезпеку. Крім того, прийнято зміни до Положення про Укртрансбезпеку, що дозволять їй виконувати функції і повноваження Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції, правонаступником яких є зазначений орган. Завдяки цим змінам новостворена служба зможе використовувати в роботі чинні акти Уряду та галузеві закони, які до цього часу регулювали діяльність органів, що ліквідуються. Таке приведення документів у відповідність до норм чинного законодавства - це черговий крок у забезпеченні діяльності Укртрансбезпеки.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 лютого 2016 р. № 98

  Київ

  Про внесення змін до Положення

  про Державну службу України

  з безпеки на транспорті

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 лютого 2016 р. № 98

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про Державну службу України
  з безпеки на транспорті

  1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1. Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).”.

  2. Підпункти 1 і 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

  “1) реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування (далі — автомобільний транспорт), міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

  2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;”.

  3. У пункті 5:

  1) підпункт 17 викласти в такій редакції:

  “17) бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях, здійснює міжнародне співробітництво з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;”;

  2) доповнити пункт підпунктом 591 такого змісту:

  “591) організовує та проводить конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і приміських маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутах);”.

  4. Підпункт 6 пункту 7 після слова “Укртрансбезпеки” доповнити словами “службовими посвідченнями,”.

  5. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

  “Державні службовці та працівники Укртрансбезпеки мають службові посвідчення встановленого зразка.”.

  6. Підпункт 2 пункту 12 викласти в такій редакції:

  “2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, зокрема розроблені Укртрансбезпекою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;”.

   

  _____________________