• In English
 • Уряд привів у відповідність нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері охорони праці та державного гірничого нагляду у відповідність до постанови щодо створення Державної служби України з питань праці. Ухвалення постанови "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України", сприятиме забезпеченню виконання Державною службою України з питань праці своїх повноважень і функцій у сферах охорони праці та державного гірничого нагляду. Крім того, прийняття документу це ще один крок на шляху оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їхніх повноважень та підвищення ефективності державного управління.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 лютого 2016 р. № 76

  Київ

  Про внесення змін до деяких
  актів Кабінету Міністрів України

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 лютого 2016 р. № 76

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 “Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів” (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 910; 2013 р., № 19, ст. 646; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 90, ст. 3041) слово “Держгірпромнагляду” замінити словом “Держпраці”.

  2. У Положенні про порядок надання гірничих відводів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 94; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2010 р., № 68, ст. 2462; 2011 р., № 28, ст. 1191; 2012 р., № 60, ст. 2433):

  1) у пункті 21 слово “Держгірпромнаглядом” замінити словом “Держпраці”;

  2) у пункті 24 слова “Держгірпромнагляду, який” замінити словами “Держпраці, яка”.

  3. У пункті 8 Порядку передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. № 114 (ЗП України, 1995 р., № 5, ст. 120; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572), слово “Держнаглядохоронпраці,” виключити, а слово “їхні” замінити словом “її”.

  4. У пункті 2 Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1995 р. № 134 (ЗП України, 1995 р., № 5, ст. 126; 2006 р., № 9, ст. 552, № 45, ст. 3014; 2012 р., № 71, ст. 2870), слова “Держпромгірнагляд та його органи на місцях” замінити словами “Держпраці та її територіальні органи”.

  5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 742 “Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2008 р., № 86, ст. 2892; 2010 р., № 54, ст. 1815, № 88, ст. 3100; 2011 р., № 14, ст. 589, № 45, ст. 1832) слова “Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки” замінити словами “Державної служби з питань праці”.

  6. В абзаці другому пункту 8 Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 939 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 103; 2002 р., № 28, ст. 1317; 2006 р., № 21, ст. 1564; 2007 р., № 41, ст. 1617), слова “органами Держгірпромнагляду” замінити словом “Держпраці”.

  7. У пункті 101 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 543; 2007 р., № 90, ст. 3306; 2009 р., № 64, ст. 2249; 2012 р., № 8, ст. 292), слова “у порядку, визначеному Держгірпромнаглядом,” замінити словами “Держпраці в установленому порядку”.

  8. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 288 “Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 11, ст. 521; 2004 р., № 17, ст. 1194, № 52, ст. 3452):

  1) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затвердженому зазначеною постановою, позицію “Держнаглядохоронпраці” замінити позицією “Держпраці”;

  2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженому зазначеною постановою, позицію

  “Держнаглядохоронпраці

  безпека праці у сфері виробництва та використання продукції виробничого призначення; безпека промислового обладнання”

  замінити такою позицією:

  “Держпраці

  безпека праці у сфері виробництва та використання продукції виробничого призначення; безпека промислового обладнання”.

  9. В абзаці десятому пункту 1 переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 27, ст. 1330; 2011 р., № 24, ст. 986), слова “Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки” замінити словом “Держпраці”.

  10. У Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1434):

  1) в абзаці дев’ятому пункту 2 та в абзаці першому пункту 5 слово “Держнаглядохоронпраці” виключити;

  2) у пункті 41 слова “за формою, встановленою Держнаглядохоронпраці” замінити словами “за встановленою формою”;

  3) у пункті 42 слово “Держнаглядохоронпраці” виключити;

  4) у тексті Порядку слово “Держнаглядохоронпраці” замінити словом “Держпраці”.

  11. У додатку до Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 374 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 879; 2011 р., № 37, ст. 1532):

  1) у підпункті 4 пункту 1 розділу “Удосконалення системи управління охороною та безпекою праці” у графі “Відповідальні за виконання” слово “Держгірпромнагляд” замінити словом “Держпраці”;

  2) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 розділу “Впровадження засобів протиаварійного захисту, створення систем комплексної безпеки та диспетчеризації шахт, наукового та технічного забезпечення виконання профілактичних та аварійно-рятувальних робіт” у графі “Відповідальні за виконання” слово “Держгірпромнагляд” замінити словом “Держпраці”.

  12. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 66, ст. 2216) викласти в такій редакції:

  “2. Державній службі з питань праці забезпечити застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.”.

  13. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 268 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 23, ст. 748; 2011 р., № 95, ст. 3467; 2013 р., № 69, ст. 2533):

  1) у пункті 2 слова “Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки” замінити словами “Державній службі з питань праці”, а слова “та здійснення контролю за дотриманням його вимог” — словами “ , затвердженого цією постановою”;

  2) у пунктах 2 і 8 плану заходів із застосування Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого зазначеною постановою, у графі “Відповідальні за виконання” слово “Держгірпромнагляд” замінити словом “Держпраці”.

  14. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 36, ст. 1227):

  1) у пункті 2 слова “Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” замінити словами “Державній службі з питань праці”, а слова “, та здійснення контролю за дотриманням його вимог” виключити;

  2) у Технічному регламенті ліфтів, затвердженому зазначеною постановою:

  пункт 5 викласти в такій редакції:

  “5. Державний нагляд за безпекою ліфта здійснюється Держпраці під час введення його в експлуатацію та в процесі експлуатації.”;

  в абзаці третьому пункту 18 слова “спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці” замінити словом “Держпраці”.

  15. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 79, ст. 2671):

  1) у пункті 2 слова “Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” замінити словами “Державній службі з питань праці”, а слова “і здійснення контролю за дотриманням його вимог” виключити;

  2) у Технічному регламенті канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженому зазначеною постановою:

  в абзаці четвертому пункту 2 слова “центрального органу виконавчої влади, на який” замінити словами “Держпраці, на яку”, а слова “(далі — центральний орган виконавчої влади)” виключити;

  у пункті 37 слова “центральний орган виконавчої влади, який” замінити словами “Держпраці, яка”;

  3) у пунктах 2, 8 та 12 плану заходів із застосування технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженого зазначеною постановою, у графі “Відповідальні за виконання” слово “Держгірпромнагляд” замінити словом “Держпраці”.

  16. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 “Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 92, ст. 3118):

  1) пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Державній службі з питань праці забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.”;

  2) у пункті 3 плану заходів із застосування Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого зазначеною постановою, у графі “Відповідальні за виконання” слово “Держгірпромнагляд” замінити словом “Держпраці”.

  17. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26; 2011 р., № 61, ст. 2435; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 28, ст. 955):

  1) в абзаці дев’ятому пункту 10 слова “управлінь Держгірпромнагляду у порядку, встановленому Держгірпромнаглядом” замінити словами “органів Держпраці в установленому порядку”;

  2) у пункті 33 слова “управлінням Держгірпромнагляду” замінити словами “органам Держпраці”;

  3) у тексті Порядку слово “Держгірпромнагляд” в усіх відмінках замінити словом “Держпраці”.

  18. У Технічному регламенті безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 5, ст. 246; 2013 р., № 69, ст. 2533):

  1) у тексті Технічного регламенту слова “спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці (далі — центральний орган виконавчої влади)” і “центральний орган виконавчої влади” в усіх відмінках замінити словом “Держпраці”;

  2) у пунктах 4 і 8 плану заходів із застосування Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого зазначеною постановою, у графі “Відповідальні за виконання” слова “Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки” замінити словами “Державна служба з питань праці”.

  19. В абзаці п’ятому пункту 6 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1783; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283), слово “Держгірпромнаглядом” замінити словом “Держпраці”.

  20. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832, № 54, ст. 2151; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2013 р., № 6, ст. 202; 2016 р., № 4, ст. 239):

  1) абзац п’ятий пункту 9 викласти в такій редакції:

  “Держпраці — на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування, а також для цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, в частині державного гірничого нагляду.”;

  2) у пункті 28 слово “Держгірпромнагляд” замінити словом “Держпраці”.

  21. У переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), слово “Держгірпромнагляд” замінити словом “Держпраці”.

  22. У тексті Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3077; 2012 р., № 77, ст. 3177), слово “Держгірпромнагляд” в усіх відмінках замінити словом “Держпраці”.

  23. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426; 2012 р., № 67, ст. 2743, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238):

  1) в абзаці другому пункту 2 слова “Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки” замінити словами “Державній службі з питань праці”;

  2) у тексті Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого зазначеною постановою, та у додатках 4, 9 і 10 до нього слово “Держгірпромнагляд” в усіх відмінках замінити словом “Держпраці”.

  24. У Положенні про Державну службу з питань праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584; 2016 р., № 2, ст. 89):

  1) у пункті 4:

  в абзаці третьому підпункту 26 слово “гірських” виключити;

  підпункт 29 доповнити абзацом такого змісту:

  “видачу спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;”;

  2) у пункті 11 цифри і слова “11. Голова Держпраці має” замінити цифрами і словами “111. Голова Держпраці має”.

  25. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2007 р. № 871 “Про підвищення рівня безпеки газопостачання населення” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 80, ст. 2977) слово “Держгірпромнагляд” замінити словами “Державну службу з питань праці”.

  _____________________