• In English
 • Постанову Кабінету Міністрів прийнято на реалізацію внесених у грудні 2014 року змін до статті 265 Кодексу законів про працю України, якими було запроваджено новий вид відповідальності за порушення прав найманих працівників. Визначення чіткого та прозорого механізму накладення штрафів за порушення законодавства про працю дозволить підвищити ефективність захисту трудових прав громадян. Нагадаємо, що стаття 265 Кодексу законів про працю України передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 1378 гривень до 41340 гривень за використання неоформленої праці, несвоєчасну виплату заробітної плати, виплату її з порушенням мінімальних гарантій, а також за недотримання гарантій, встановлених для мобілізованих працівників.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 3 лютого 2016 р. № 55

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 17 липня 2013 р. № 509

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2151) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 3 лютого 2016 р. № 55

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 17 липня 2013 р. № 509

  1. У постанові:

  1) назву та постановляючу частину постанови після слів “законодавства про” доповнити словами “працю та”;

  2) вступну частину після слова “до” доповнити словами і цифрами “частини четвертої статті 265 Кодексу законів про працю України та”.

  2. У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, затвердженому зазначеною постановою:

  1) назву Порядку після слів “законодавства про” доповнити словами “працю та”;

  2) пункт 1 викласти в такій редакції:

  1. Цей Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою — сьомою статті 53 Закону України “Про зайнятість населення” (далі — штрафи).”;

  3) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

  “Штрафи можуть бути накладені на підставі:

  рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;

  акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу.”;

  4) пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу (далі — справа).”;

  5) пункт 11 викласти в такій редакції:

  “11. Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:

  у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою і шостою статті 53 Закону України “Про зайнятість населення”);

  у судовому порядку територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою статті 53 зазначеного Закону);

  органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України).

  Порядок взаємодії територіальних органів Держпраці та регіональних центрів зайнятості визначається Мінсоцполітики.”.

  _____________________