• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 січня 2016 р. № 16

  Київ

  Про внесення змін до Порядку надання
  послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
  закладах, операції з надання яких звільняються
  від обкладення податком на додану вартість  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 518; 2012 р., № 8, ст. 295), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2016 р. № 16

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку надання послуг з харчування дітей
  у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних
   навчальних закладах, операції з надання яких звільняються
  від обкладення податком на додану вартість  1. У пункті 5:

  1) абзац третій після цифр і слова “1—4 класів” доповнити словами “із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

  2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

  “з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах.”;

  3) доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

  “Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів.”.

  У зв’язку з цим абзаци шостий — десятий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим.

  2. У пункті 6:

  1) в абзаці п’ятому слова і цифри “учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1—4 класів” замінити словами і цифрами “учнів 1—4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

  2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

  “триразовий (сніданок, обід, вечеря) — для учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів IIII груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”.

  ____________________