• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 16 грудня 2015 р. № 1058

  Київ

  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках

  Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках, що додаються.

  2. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 9 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 27);

  постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 38 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 9” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 14, ст. 428).

  3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 75

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 грудня 2015 р. № 1058

  КРИТЕРІЇ,
  за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
  господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної
  діяльності та визначається періодичність здійснення Державною
  службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту
  споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках
  1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки (далі — засоби вимірювальної техніки), що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках (далі — метрологічний нагляд), є:

  вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;

  вид метрологічного нагляду;

  кількість засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації у суб’єктів господарювання;

  наявність порушень вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

  2. Відповідно до критеріїв та з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

  3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

  1) експлуатують понад 10 засобів вимірювальної техніки під час провадження таких видів діяльності:

  забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

  здійснення контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

  здійснення контролю стану навколишнього природного середовища;

  здійснення контролю безпеки умов праці;

  2) експлуатують понад 100 засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цих критеріїв;

  3) протягом останніх двох років, що передують плановому, допустили порушення вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

  4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

  1) експлуатують до 10 (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 1 пункту 3 цих критеріїв;

  2) експлуатують від 10 до 100 (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження таких видів діяльності:

  здійснення контролю безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

  виконання топографо-геодезичних, картографічних та гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою;

  проведення торговельно-комерційних операцій та здійснення розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

  3) здійснюють фасування товарів в упаковки;

  4) експлуатують понад 100 засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 5 цих критеріїв;

  5) протягом останніх чотирьох років, що передують плановому, допустили порушення вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

  5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які:

  1) експлуатують до дев’яти (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цих критеріїв;

  2) експлуатують засоби вимірювальної техніки під час провадження  таких видів діяльності:

  обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

  виконання робіт, пов’язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

  виконання робіт із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

  виконання робіт за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

  здійснення реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів;

  виконання робіт з використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

  3) здійснюють продаж фасованих товарів в упаковках.

  6. У разі коли суб’єкта господарювання може бути віднесено одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику.

  7. Планові заходи метрологічного нагляду здійснюються з такою періодичністю:

  з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік;

  із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;

  з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.

  8. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш ніж за результатами двох останніх заходів метрологічного нагляду, не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, наступний плановий захід метрологічного нагляду щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

  _____________________

   

  Файли що додаються:

  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках