• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 5 грудня 2015 р. № 1002

  Київ

  Деякі питання вдосконалення корпоративного
  управління публічного акціонерного товариства
  “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що управління 100 відсотками акцій держави публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія) здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Статут публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;

  Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;

  Положення про правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;

  завдання на голосування представникам держави на засіданні наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;

  Статут публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (діє з 1 квітня 2017 р.);

  Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (діє з 1 квітня 2017 р.);

  Положення про правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (діє з 1 квітня 2017 року).

  3. Установити, що:

  не допускається втручання та перешкоджання господарській діяльності Компанії з боку органів державної влади, політичних партій та громадських організацій, їх посадових та службових осіб;

  управління корпоративними правами (акціями, частками) юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, Компанія здійснює самостійно через свої уповноважені органи відповідно до Статуту;

  склад наглядової ради Компанії становить п’ять осіб і затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі як акціонером Компанії;

  три члени наглядової ради Компанії повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним законодавством та положенням про наглядову раду Компанії;

  пропозиції щодо призначення кандидатур на посади членів наглядової ради Компанії вносяться Міністерству економічного розвитку і торгівлі комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, утвореним відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266). Кандидатури, що будуть внесені Міністерству економічного розвитку і торгівлі таким комітетом, підбираються ним самостійно із залученням у разі потреби фахівців з підбору персоналу та відповідно до критеріїв, визначених законодавством, Статутом та положенням про наглядову раду Компанії, без проведення конкурсного відбору. Два представника держави з числа членів наглядової ради Компанії призначаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі, один з яких за погодженням з Президентом України, другий — з Кабінетом Міністрів України.

  4. Внести до деяких актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості передати у 10-денний строк з дня набрання чинності цією постановою 100 відсотків акцій Компанії в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі, в тому числі переказати зазначені акції на рахунок Міністерства економічного розвитку і торгівлі в цінних паперах.

  6. Компанії:

  забезпечити у тижневий строк державну реєстрацію Статуту, затвердженого цією постановою;

  прийняти до 1 квітня 2017 р. необхідні документи, передбачені Статутом.

  7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  9. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців шостого — восьмого пункту 2 цієї постанови і пункту 20 переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 квітня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                   А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 37

  Додатки, що додаються: