• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 листопада 2015 р. № 976

  Київ

  Про внесення змін до Порядку акумулювання
  сільськогосподарськими підприємствами сум податку
  на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих
  у банках та/або органах, які здійснюють казначейське
  обслуговування бюджетних коштів  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 108; 2012 р., № 64, ст. 2611; 2014 р., № 78, ст. 2241; 2015 р., № 37, ст. 1124), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                              А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 75

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 листопада 2015 р. № 976

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку акумулювання сільськогосподарськими
  підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних
  рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють
  казначейське обслуговування бюджетних коштів  1. Абзац другий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

  “Зазначеному сільськогосподарському підприємству відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) як платнику податку на додану вартість додатково відкривається в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, крім автоматично відкритого рахунка, рахунок, призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки підприємства, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

  У разі виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування відповідно до пункту 209.12 статті 209 Кодексу сільськогосподарське підприємство зобов’язане в місячний строк закрити спеціальний рахунок.”.

  2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське підприємство складає податкову декларацію і в строки, встановлені статтею 203 Кодексу, подає її в електронному вигляді до територіального органу ДФС. У такій податковій декларації сільськогосподарське підприємство зобов’язане зазначати реквізити спеціального рахунка.

  Сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених сільськогосподарських товарів/послуг власного виробництва, не підлягає сплаті до бюджету та акумулюється сільськогосподарським підприємством на його спеціальному рахунку.

  Для акумулювання зазначеної суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство зараховує кошти на власний рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритий для перерахування коштів на його спеціальний рахунок.

  Кошти, зараховані на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, перераховуються автоматично протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такий рахунок, органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства.”.

  _____________________