КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 листопада 2015 р. № 1169-р

Київ

Про призначення академічної стипендії
Кабінету Міністрів України
студентам вищих навчальних закладів

Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів на I семестр 2015/16 навчального року згідно з додатком.

Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

Прем’єр-міністр України                                              А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

 Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 1169-р

СПИСОК
студентів вищих навчальних закладів, яким призначено
академічну стипендію Кабінету Міністрів України
на


I семестр 2015/16 навчального року

АНДРІЙЧУК
Дмитрій Вячеславович

студент Національного університету харчових технологій (м. Київ)

АНТОНЮК
Микола Миколайович

студент Київського національного торговельно-економічного університету

АСАУЛЕНКО
Ірина Олександрівна

студентка Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків)

БАГНІЙ
Ліна Вікторівна

студентка Державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”

БАЛАГУШ
Ольга-Ганна Степанівна

студентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

БАРАНСЬКА
Марія Анатоліївна

студентка Полтавської державної аграрної академії

БАРСУЧЕНКО
Анастасія Сергіївна

студентка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

БАШЛАЙ
Аліна Григорівна

студентка Сумського національного аграрного університету

БІЛОУС
Іван Олександрович

студент Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)

БОЯРСЬКИЙ
Олександр Олександрович

студент Харківського національного медичного університету

БУГАЙОВА
Анна Іванівна

студентка Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

ГАЛАГАН
Владислав Вадимович

курсант Харківського національного університету внутрішніх справ

ГЕНИК
Оксана Ярославівна

студентка Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів)

ГОЛОДНЮК
Тетяна Сергіївна

студентка Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ)

ГОМЕНЮК
Андрій Вікторович

студент Національного університету “Острозька академія” (Рівненська область)

ГОРДЕЛЬЯНОВА
Яна Ігорівна

студентка Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (м. Київ)

ГОРЗОВ
Емілія Володимирівна

студентка Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

ДЕХТЯР
Єлизавета Ярославівна

студентка Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

ДІБРОВА
Андрій Вікторович

студент Дніпропетровської державної фінансової академії

ЄМЕЛЬЯНОВА
Олександра Олегівна

студентка Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

ЖЕРДЄВА
Маргарита Ігорівна

студентка Державного вищого навчального закладу “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (м. Дніпропетровськ)

ЗАВ’ЯЛОВ
Микита Романович

студент Донецького національного університету (м. Вінниця)

ЗАМЕДЯНСЬКА
Наталія Анатоліївна

студентка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЗОЛОТАР
Степан Андрійович

студент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської області)

КАБАНОВА
Ольга Павлівна

студентка Одеського державного аграрного університету

КАРАМАНСЬКИЙ
Іван Олександрович

студент Одеського державного екологічного університету

КАЮЧКІНА
Катерина Анатоліївна

студентка Миколаївського національного аграрного університету

КИЇВСЬКА
Надія Станіславівна

студентка Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Чернігівська область)

КЛИМОВ
Сергій Сергійович

студент Красноармійського індустріального інституту Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (Донецька область)

КНЯЖКОВСЬКИЙ
Сергій Михайлович

курсант Одеської національної морської академії

КОМАРНИЦЬКА
Марія Романівна

студентка Львівського інституту економіки і туризму

КОМАРОВА
Тетяна Михайлівна

студентка Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ)

КОНДЯ
Олег Сергійович

студент Херсонського національного технічного університету

КОРЧМАР
Марія Іванівна

курсант Одеського державного університету внутрішніх справ

КОСТЕНКО
Богдана Сергіївна

студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

КОТЮБІН
Володимир Юрійович

курсант Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова

КРИВОШЕЯ
Євгенія Володимирівна

студентка Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва

КРУКОВСЬКА
Дар’я Сергіївна

студентка Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

КУЗНЕЦОВА
Ганна Ігорівна

студентка Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ЛАПІНСЬКА
Євгенія Ігорівна

студентка Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь Київської області)

ЛИСЕНКО
Ольга Анатоліївна

студентка Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (м. Красноармійськ Донецької області)

ЛИТВИНЕНКО
Віталій Олександрович

студент Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет” (Дніпропетровська область)

МАЗУР
Сергій Юрійович

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МАРТИНОВА
Валерія Ігорівна

студентка Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

МИКИТЮК
Тетяна Мирославівна

студентка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)

МИРОНОВА
Юлія Юріївна

студентка Тернопільського національного економічного університету

МИСЮРА
Андрій Юрійович

студент Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (Київська область)

МИХАЙЛОВСЬКИЙ
Ярослав Максимович

студент Запорізького державного медичного університету

МОВЧАН
Катерина Віталіївна

студентка Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь Запорізької області)

НАГОРНЯК
Ірина Олексіївна

студентка Донецького національного університету (м. Вінниця)

ОВСЯНИК
Ярина Михайлівна

студентка Львівського національного аграрного університету

ОВСЯННІКОВ
Богдан Олегович

студент Запорізької державної інженерної академії

ОВЧАРЕНКО
Микола Романович

студент Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет” (Дніпропетровська область)

ОМЕЛЬКО
Яна Юріївна

студентка Львівського національного аграрного університету

ПАВЛЕНКО
Софія Павлівна

студентка Кіровоградського національного технічного університету

ПАЛІЙ
Олена Миколаївна

студентка Подільського державного аграрно-технічного університету (м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області)

ПАНАСЮК
Альона Петрівна

студентка Житомирського національного агроекологічного університету

ПЕДИЧ
Анна Вячеславівна

студентка Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” (м. Суми)

ПЕТІНА
Христина Леонідівна

курсант Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

ПЕТРИК
Олександра Олександрівна

студентка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

ПЕТРУНЯК
Ігор Юрійович

студент Національного авіаційного університету (м. Київ)

ПОЛІЩУК
Альона Юріївна

студентка Національного університету “Острозька академія” (Рівненська область)

ПРОСВІРНОВА
Дар’я Юріївна

студентка Національного університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ)

РАДЧЕНКО
Симон Богданович

студент Київського національного університету будівництва і архітектури

РАКУ
Ольга Олександрівна

студентка Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

РЕВЗОН
Ольга Андріївна

студентка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

РИБЧАК
Зоряна Любомирівна

студентка Національного університету “Львівська політехніка”

РОСОХА
Василь Михайлович

студент Державного вищого навчального закладу “Ужгородський національний університет”

САПУНОВА
Вікторія Сергіївна

студентка Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ Луганської області)

САХНО
Дарина Сергіївна

студентка Білоцерківського національного аграрного університету (Київська область)

СИНЮК
Аліна Олександрівна

студентка Університету митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ)

СИЧ
Степан Вікторович

курсант Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

СЛЮСАР
Олена Петрівна

студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

СЛЬОТА
Наталія Сергіївна

студентка Буковинського державного фінансово-економічного університету (м. Чернівці)

СОТНІЧЕНКО
Марія Валентинівна

студентка Вінницького національного аграрного університету

СТЕЦЬКО
Мирослава Василівна

студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Черкаська область)

СТРАХОВА
Надія Григорівна

студентка Сумського державного університету

СУДІН
Михайло Васильович

курсант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

СУЛІКОВСЬКИЙ
Юрій Сергійович

курсант Львівського державного університету внутрішніх справ

ТАРАН
Дмитро Романович

студент Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет”

ТАРАСЮК
Максим Валерійович

курсант Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (м. Київ)

ТІЩЕНКО
Анастасія Євгеніївна

студентка Одеського національного морського університету

ТКАЧУК
Дмитро Геннадійович

студент Житомирського державного університету імені Івана Франка

ТОПАЛ
Анастасія Сергіївна

студентка Чернігівського національного технологічного університету

ТРАЧУК
Віталій Володимирович

студент Національного університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ)

ХАРЧУК
Олександр Миколайович

студент Херсонського національного технічного університету

ЧЕПУРНИЙ
Вадим Анатолійович

курсант Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ЧЕРВІНСЬКА
Соф’я Олександрівна

курсант Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)

ЧЕРНИШ
Максим Олександрович

курсант Військової академії (м. Одеса)

ЧУМАК
Володимир Ігорович

студент Національного транспортного університету (м. Київ)

ШЕВЧУК
Ганна Миколаївна

студентка Харківського державного університету харчування та торгівлі

ШИБЕНЮК
Тетяна Петрівна

студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

ШИЛОВА
Лілія Олександрівна

студентка Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

ЯКИМЕНКО
Святослав Ігорович

студент Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (м. Красноармійськ Донецької області)

ЯКОВЕНКО
Аліна Віталіївна

студентка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

ЯКОВЛЄВА
Валентина Денисівна

курсант Національної академії Служби безпеки України (м. Київ)

ЯШНИЙ
Владислав Вікторович

студент Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)

_____________________