• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 16 вересня 2015 р. № 722

  Київ

  Про внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово
  окуповану територію України та виїзду з неї

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 72

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 вересня 2015 р. № 722

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану
  територію України та виїзду з неї

  1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. В’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти:

  іноземців та осіб без громадянства — за паспортним документом та спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС  або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області;

  громадян України — за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України “Про громадянство України” або статтею 2 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.

  В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3—6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; 2010 р., № 65, ст. 2239).

  Виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.”.

  2. Пункт 21 викласти в такій редакції:

  “21. Спеціальний дозвіл видається в разі:

  1) проживання на тимчасово окупованій території України близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

  2) розташування на тимчасово окупованій території України місця поховання близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується відповідними документами;

  3) смерті близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що проживали на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповідними документами;

  4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;

  5) необхідності здійснення дипломатичних та консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, провадження своєї діяльності іншими міжнародними урядовими організаціями, міжнародними неурядовими організаціями, неурядовими організаціями інших держав та незалежними правозахисними місіями. У такому разі спеціальний дозвіл видається виключно за клопотанням або погодженням з МЗС;

  6) здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію України, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць;

  7) необхідності провадження журналістської діяльності (виключно за клопотанням або погодженням з МІП);

  8) необхідності проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи задоволення релігійних потреб (виключно за клопотанням або погодженням з Мінкультури);

  9) проживання на тимчасово окупованій території України на підставі посвідки на постійне проживання, виданої в установленому законодавством порядку, іноземця або особи без громадянства, місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі;

  10) необхідності взяття участі у заходах Меджлісу кримськотатарського народу.”.

  3.  Пункт 23 викласти в такій редакції:

  “23. Для отримання спеціального дозволу іноземець або особа без громадянства подає до територіального органу ДМС:

  1) заяву за формою згідно з додатком 3;

  2) паспортний документ (після пред’явлення повертається);

  3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах;

  4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи з перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку;

  5) такі документи, що підтверджують мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України:

  копії документів, що підтверджують родинні зв’язки іноземців або осіб без громадянства, а також місце проживання їх близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово окупованій території України;

  копію документа, що підтверджує смерть близьких родичів, які проживали на тимчасово окупованій території України;

  документ, що підтверджує поховання близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово окупованій території України;

  документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;

  клопотання або погодження МЗС за умов, передбачених у підпункті 5 пункту 21 цього Порядку;

  клопотання або погодження МІП за умов, передбачених у підпункті 7 пункту 21 цього Порядку;

  клопотання або погодження Мінкультури за умов, передбачених у підпункті 8 пункту 21 цього Порядку;

  посвідку на постійне проживання (після пред’явлення повертається), видану територіальним органом або підрозділом ДМС, та її копію з реєстрацією місця проживання іноземця або особи без громадянства в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі;

  клопотання Меджлісу кримськотатарського народу за умов, передбачених у підпункті 10 пункту 21 цього Порядку;

  інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України;

  6) три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.

  Для видачі спеціального дозволу за умов, передбачених підпунктом 6 пункту 21 цього Порядку, Укрзалізниця після надходження звернення від адміністрацій іноземних залізниць подає до територіального органу ДМС в м. Києві списки іноземців та осіб без громадянства і документи, передбачені підпунктами 1, 4 і 6 цього пункту.

  Для видачі спеціального дозволу за умов, передбачених підпунктом 10 пункту 21 цього Порядку, Меджліс кримськотатарського народу подає до територіального органу ДМС у Херсонській області клопотання та документи, передбачені підпунктами 1 і 6 цього пункту, та копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи та її переклад на українську мову.

  Держприкордонслужба в установленому Мін’юстом та МВС порядку надає нотаріусам доступ до контрольних пунктів для вчинення нотаріальних дій щодо оформлення документів для виїзду з тимчасово окупованої території України.”.

  4. У пункті 26:

  1)  в абзаці другому цифри “1—4” замінити цифрами “1—4, 7, 8, 10”;

  2)  в абзаці третьому цифри “5—7” замінити цифрами “5, 6, 9”.

  5. Підпункт 5 пункту 27 виключити.

  6. Текст Порядку після слів “територіальний орган ДМС” в усіх відмінках і формах числа доповнити словами “або територіальний підрозділ ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області” у відповідному відмінку і числі.

  _____________________