• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 19 серпня 2015 р. № 656

  Київ

  Деякі питання реалізації статті 54
  Закону України “Про вищу освіту”

  Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 54 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1.    Затвердити такі, що додаються:

  Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань;

  зразки державних документів про присвоєння вчених звань.

  2. Установити, що в Україні визнаються дійсними та не підлягають обміну атестати, видані:

  атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за рішеннями вчених рад до 1 вересня 1992 р.;

  Вищою атестаційною комісією та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

  3. Міністерству освіти і науки затвердити протягом двох місяців порядок присвоєння вищими навчальними закладами та науковими установами вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також порядок позбавлення вчених звань.

  4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328) зміни, що додаються.

  5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 73

   

   

   

  Додатки, що додаються: