• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 28 серпня 2015 р. № 863-р

  Київ

  Питання створення електронного інструменту
  фінансового контролю щодо осіб, уповноважених на
  виконання функцій держави або місцевого самоврядування

  З урахуванням рекомендацій п’ятої Доповіді Європейської Комісії Європейському Парламенту та Раді про хід виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України в частині виконання критеріїв щодо протидії корупції стосовно запровадження процедур,  які забезпечують  своєчасне  оприлюднення  декларацій  осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ефективної  перевірки  активів  та  конфлікту  інтересів  посадових  осіб органів державної  влади, забезпечення належного функціонування і достовірності відомостей, що містяться в електронних базах даних держави, а також з метою оперативного створення передбаченої Законом України  “Про  запобігання  корупції” системи  подання  та  оприлюднення  декларацій  осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Міністерству юстиції невідкладно забезпечити:

  запровадження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до технічного завдання для запровадження зазначеного Реєстру, розробленого Світовим банком в рамках міжнародної технічної допомоги;

  здійснення зазначених в абзаці другому цього пункту заходів в межах видатків, передбачених Міністерству у державному бюджеті на 2015 рік, а також за рахунок інших не заборонених законом джерел.

  Зазначені заходи здійснити із залученням міжнародних експертів.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 54