• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 29 липня 2015 р. № 530

  Київ

  Про внесення змін до Положення
  про дошкільний навчальний заклад

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 476; 2009 р., № 82, ст. 2772; 2011 р., № 92, ст. 3337; 2014 р., № 10, ст. 331), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                          А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 липня 2015 р. № 530

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про
  дошкільний навчальний заклад

  1. У пункті 3:

  1) абзац шостий після слова “спеціальні” доповнити словом “, інклюзивні”;

  2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку.

  Рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності приймається органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад, державної форми власності — засновником (засновниками), приватної форми власності — власником (власниками).”.

  2. Абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

  Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.”.

  3. Пункт 11 після слів “санаторного лікування” доповнити словом “, реабілітації”.

  4. У пункті 12:

  1) в абзаці третьому слова “закладі даного типу” замінити словами  “закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини”;

  2) абзац п’ятий після слів “зобов’язана письмово” доповнити словами “із зазначенням причин”.

  5. Пункт 15 після слів “компенсуючого типу” доповнити словами “та інклюзивних груп”.

  6. У пункті 17:

  1) в абзаці першому слово “відповідні” замінити словами “спеціальні та (або) інклюзивні”;

  2) абзац другий після слів “компенсуючого типу” доповнити словами “та інклюзивних груп”.

  7. У пункті 20 слова “Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими МОН” замінити словами “програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН”.

  8. Пункт 22 викласти в такій редакції:

  “22. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН.”.

  9. У пункті 23:

  1) абзац перший викласти в такій редакції:

  “23. Навчально-виховний процес у спеціальних та інклюзивних групах (для дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку) у дошкільних навчальних закладах здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.”;

  2) в абзаці другому слово “закладах” замінити словом “групах”.

  10. Пункт 32 після слів “які мають спеціальні” доповнити словом “, інклюзивні”.

  _____________________