КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. № 520

Київ

Про затвердження Порядку роботи постійно діючої
комісії з  конкурсного відбору керівників суб’єктів
господарювання державного сектору економіки,


функції з управління якими виконує Кабінет
Міністрів України, та її складу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити:

Порядок роботи постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, що додається;

склад постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 520

ПОРЯДОК
роботи постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників
суб’єктів господарювання державного сектору економіки,

функції з
управління якими виконує Кабінет Міністрів України

1. Цей Порядок визначає основні засади діяльності постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі — керівники суб’єктів господарювання), функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України (далі — комісія), та критерії відбору її членів.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. Повноваження комісії визначаються Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383).

4. До складу комісії входять голова, заступник голови, члени та секретар комісії.

У разі потреби до роботи комісії можуть залучатися за погодженням з їх керівниками представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

5. Критеріями відбору членів комісії є:

володіння інформацією про стан справ суб’єктів господарювання державного сектору економіки, керівники яких призначаються на посаду за результатами конкурсного відбору;

наявність належної кваліфікації для оцінки рівня відповідності претендентів на зайняття посад керівників суб’єктів господарювання.

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання комісії визначаються її головою.

7. Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

Персональний склад комісії затверджує її голова. Члени комісії беруть участь в її засіданнях особисто.

8. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

9. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

10. Рішення комісії може бути оскаржено до суду.

11. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України, який визначається головою комісії.

_____________________

 

 

 

 Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 520

СКЛАД
постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів
господарювання державного сектору економіки, функції з управління
якими виконує Кабінет Міністрів України


Міністр Кабінету Міністрів України, голова комісії

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України, заступник голови комісії

Директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар комісії

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра фінансів — керівник апарату

Заступник Міністра юстиції

Голова Нацдержслужби

Директор Департаменту з питань безпеки, оборони та діяльності органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

Представник Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

_____________________