• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 липня 2015 р. № 473

  Київ

  Про внесення змін до Порядку реєстрації,
  перереєстрації безробітних та ведення обліку
  осіб, які шукають роботу

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 859; 2014 р., № 72, ст. 2028), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                                        А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 липня 2015 р. № 473

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку реєстрації, перереєстрації
  безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

  1. Пункт 2 після слів “Про імміграцію” доповнити словами “, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

  2. У пункті 3:

  1) в абзаці п’ятому слова “центром зайнятості” замінити словами “територіальним органом”;

  2) абзаци дев’ятий — одинадцятий замінити абзацами такого змісту:

  “Внутрішньо переміщені особи, які звільнилися з роботи (припинили зайнятість), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), пред’являють:

  паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

  облікову картку платника податків;

  довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців), або відповідне рішення суду — у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;

  розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.”.

  3. У пункті 4:

  1) підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

  “Випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням та є внутрішньо переміщеними особами і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, зазначену довідку не подають.”;

  2) у підпункті 2:

  абзаци третій і четвертий замінити абзацами такого змісту:

  “Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

  є внутрішньо переміщеними особами;

  проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;”.

  4. У першому реченні пункту 311 слова “які переселилися з районів проведення антитерористичної операції” замінити словами “які є внутрішньо переміщеними особами”.

  5. У пункті 32:

  1) у першому реченні абзацу першого слова “працівником центру зайнятості” виключити;

  2) в абзаці другому слова “, а також” замінити словом “або”.

  6. Підпункт 1 пункту 37 доповнити абзацом такого змісту:

  “закінчення строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;”.

  7. У пункті 39:

  1) в абзаці першому слова “у центрі зайнятості” замінити словами “у тому ж або іншому центрі зайнятості”;

  2) в абзаці другому слова “які переселилися з тимчасово окупованої території” замінити словами “які є внутрішньо переміщеними особами”.

  _____________________