• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 24 червня 2015 р. № 457

  Київ

  Деякі питання надання нотаріусам
  доступу до Державного земельного кадастру

  Відповідно до частини четвертої статті 461 Закону України “Про нотаріат” та частини першої статті 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр” Кабінет Міністрів України  постановляє:

  1. Затвердити Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, що додається.

  2. Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472), зміни, що додаються.

  3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                                       А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 72

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 червня 2015 р. № 457

   

  ПОРЯДОК
  забезпечення доступу нотаріусів до


  Державного земельного кадастру

  1. Цей Порядок визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру (далі — Кадастр) для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім посвідчення заповіту) та/або проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку.

  2. Надання нотаріусам доступу до Кадастру здійснюється за допомогою програмного забезпечення Кадастру шляхом підключення до нього з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та електронного цифрового підпису.

  Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються адміністратором Кадастру (далі — адміністратор) на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

  Інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам безоплатно до моменту підключення шляхом проведення одноденних занять згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

  Додаткові інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

  Зазначені послуги, у тому числі додаткові, надаються на підставі відповідних договорів, що укладаються між головним територіальним управлінням юстиції, у трудових відносинах з яким перебуває державний нотаріус, та адміністратором.

  3. Пошук відомостей про зареєстровану земельну ділянку у Кадастрі здійснюється за її кадастровим номером.

  4. Нотаріус вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої в результаті доступу до Кадастру, відповідно до законодавства.

  5. За видачу витягу з Кадастру про земельну ділянку справляється плата, крім установлених законом випадків, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374; 2012 р., № 65, ст. 2669; 2015 р., № 46, ст. 1472).

  6. Головні територіальні управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у разі звільнення державного нотаріуса або припинення (зупинення) нотаріальної діяльності приватного нотаріуса не пізніше наступного дня письмово повідомляють про це Держгеокадастру. Відповідне повідомлення є підставою для припинення доступу нотаріуса до Кадастру.

   

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 червня 2015 р. № 457

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку ведення
  Державного земельного кадастру

  1. У пункті 188:

  1) після слова “Порядку” доповнити словами “(крім нотаріусів)”;

  2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання нотаріусам здійснюється його адміністратором за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.

  Доступ нотаріусів до Державного земельного кадастру з метою отримання відомостей в електронній формі забезпечується після їх підключення до зазначеного Кадастру.

  Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються адміністратором Державного земельного кадастру на платній основі згідно з договором між нотаріусом та адміністратором зазначеного Кадастру.”.

  2. Абзац перший пункту 189 після слова “Порядку” доповнити словами “(крім нотаріусів)”.

  _____________________