КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р. № 406

Київ

Про внесення зміни до пункту 6
постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. № 1294

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3148; 2011 р., № 67, ст. 2578, № 93, ст. 3375),  доповнивши його підпунктом 10 такого змісту:

“10) одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом у таких розмірах:

особам рядового складу — вісім мінімальних заробітних плат;

особам сержантського і старшинського складу — дев’ять мінімальних заробітних плат;

особам офіцерського складу — десять мінімальних заробітних плат.”.

2. Установити, що витрати, пов’язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті для утримання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів.

Прем’єр-міністр України                                                       А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73