• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 15 червня 2015 р. № 395

  Київ

  Деякі питання діяльності Державної
  служби у справах ветеранів війни та
  учасників антитерористичної операції

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо утворення територіальних органів як структурних підрозділів апарату Служби за переліком згідно з додатком.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 29, ст. 814, № 74, ст. 2084) і від 10 вересня 2014 р. № 416 “Деякі питання Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74, ст. 2084) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 71

   

   

     Додаток 
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 15 червня 2015 р. № 395

  ПЕРЕЛІК 
  територіальних органів Державної служби у справах
  ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

  Сектор у Вінницькій області

  Сектор у Волинській області

  Сектор у Дніпропетровській області

  Сектор у Донецькій області

  Сектор у Житомирській області

  Сектор у Закарпатській області

  Сектор у Запорізькій області

  Сектор в Івано-Франківській області

  Сектор у Київській області та м. Києві

  Сектор у Кіровоградській області

  Сектор у Луганській області

  Сектор у Львівській області

  Сектор у Миколаївській області

  Сектор в Одеській області

  Сектор у Полтавській області

  Сектор у Рівненській області

  Сектор у Сумській області

  Сектор у Тернопільській області

  Сектор у Харківській області

  Сектор у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

  Сектор у Хмельницькій області

  Сектор у Черкаській області

  Сектор у Чернівецькій області

  Сектор у Чернігівській області

   

  ___________________

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 червня 2015 р. № 395

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 10 вересня 2014 р. № 416

  1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 у позиції “Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” цифри “67” і “67” замінити відповідно цифрами “115” і “115”.

  2. У Положенні про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416:

  1) пункт 4 доповнити підпунктом 241 такого змісту:

  “241) контролює та координує діяльність територіальних органів Служби;”;

  2) підпункти 2 і 3 пункту 5 викласти в такій редакції:

  “2) здійснює добір кадрів в апарат Служби та на керівні посади в її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Служби та її територіальних органів;

  3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Служби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;”;

  3) доповнити Положення пунктом 61 такого змісту:

  “61. Служба здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.”;

  4) у пункті 10:

  підпункт 4 після слів “в апараті Служби” доповнити словами “та її територіальних органах”;

  підпункт 6 після слів “перевірок діяльності Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”;

  доповнити пункт підпунктами 71, 121, 122 і 171 такого змісту:

  “71) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Служби;”;

  “121) призначає на посаду за погодженням з Міністром соціальної політики та головами відповідних місцевих державних адміністрацій і звільняє з посади керівників територіальних органів Служби;

  122) призначає на посаду за погодженням з Міністром соціальної політики і звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Служби;”;

  “171) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Служби і коштів, передбачених на утримання Служби, ліквідовує та реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром соціальної політики територіальні органи Служби як структурні підрозділи апарату Служби;”;

  підпункт 18 після слів “працівників апарату Служби” доповнити словами “, керівників територіальних органів Служби”;

  підпункт 19 після слів “працівників апарату Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”;

  підпункт 22 після слів “працівниками апарату Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”.

  _____________________