КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 квітня 2015 р. № 360-р

Київ

Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації та
Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації
деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікаційСхвалити розроблений Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, план імплементації актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій за переліком згідно з додатком.

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (за згодою):

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначеного плану;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до плану;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

 

                             А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

Інд. 21

 

 

 Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 360-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких
здійснюється згідно із схваленим планом

1. Директива 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 720).

2. Директива 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 21—32).

3. Директива 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 33—50).

4. Директива 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних комунікаційних мереж і послуг (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 51—77).

5. Рішення № 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про правові рамки для радіоспектральної політики в Європейській Спільноті (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 1—6).

6. Директива 2009/136/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р., яка доповнює Директиву 2002/22/ЄС про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг, Директиву 2002/58/ЄС про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій та Регламент (ЄС) № 2006/2004 про взаємодію національних органів, відповідальних за забезпечення виконання законів про захист споживачів (Офіційний вісник ЄС, L 337, 18 грудня 2009 р., с. 11—36).

7. Директива 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р., яка доповнює директиви 2002/21/ЄС про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг, 2002/19/ЄС про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення та 2002/20/ЄС про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 337, 18 грудня 2009 р., с. 37—69).

8. Директива Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 р. щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 249, 17 вересня 2002 р., с. 21—26).

_____________________