• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 червня 2014 р.  163

  Київ

  Про утворення факультету військово-морських сил
  Одеської національної морської академії та відділення
  військової підготовки Морехідного коледжу технічного
  флоту Одеської національної морської академії


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити:

  факультет військово-морських сил Одеської національної морської академії на базі кафедри військової підготовки зазначеної Академії;

  відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії.

  2. Ліквідувати Академію військово-морських сил імені П. С. Нахімова (м. Севастополь) та Військово-морський коледж старшинського складу зазначеної Академії.

  3. Установити, що:

  ад’юнкти, курсанти, студенти, у тому числі ті, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, які навчаються за заочною формою навчання, Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова (м. Севастополь) продовжують навчання в Одеській національній морській академії;

  курсанти Військово-морського коледжу старшинського складу Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова (м. Севастополь) продовжують навчання у Морехідному коледжі технічного флоту Одеської національної морської академії.

  4. У додатку до Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 9, ст. 323; 2013 p., № 73, ст. 2676; 2014 р., № 3, ст. 52), позицію “Академія Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова (м. Севастополь)” виключити.

  5. Витрати, пов’язані з виконанням пунктів 1—3 цієї постанови, здійснити в межах коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству оборони та Міністерству освіти і науки для підготовки кадрів на відповідний рік.

                           Прем’єр-міністр України                                    А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 70