• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 грудня 2013 р.  949

  Київ

  Про затвердження Положення про
  Урядового уповноваженого з питань
  антикорупційної політики

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, що додається.

                    Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.36

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  4 грудня 2013 р.   949

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Урядового уповноваженого
  з питань антикорупційної політики

  1. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики (далі — Урядовий уповноважений) є посадовою особою, яка забезпечує підготовку і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо спрямування і координації роботи органів виконавчої влади із запобігання і протидії корупції.

  2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

  3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

  4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:

  1) розроблення і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо спрямування і координації роботи органів виконавчої влади із запобігання і протидії корупції;

  2) забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Президентом України, Верховною Радою України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

  3) подання спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції інформації про виявлені факти, що свідчать про корупційні правопорушення;

  4) проведення досліджень із проблем, пов’язаних з корупцією;

  5) забезпечення інформування громадськості про свою діяльність;

  6) здійснення заходів, пов’язаних із залученням громадськості до діяльності із запобігання і протидії корупції, та сприяння співпраці органів виконавчої влади з громадськістю;

  7) забезпечення розміщення в засобах масової інформації матеріалів, що стосуються запобігання і протидії корупції.

  5. Урядовий уповноважений має право:

  1) звертатися в межах своєї компетенції до Адміністрації Президента України, Апарату та комітетів Верховної Ради України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян для отримання інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

  2) проводити узагальнення та аналіз статистичних даних та іншої інформації про факти корупційних діянь та здійснені заходи із запобігання і протидії корупції, зокрема про заходи, що вживаються органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень;

  3) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

  4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  5) вносити пропозиції щодо утворення робочих груп із підготовки проектів нормативно-правових актів;

  6) вносити центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо залучення науковців та експертів до розроблення проектів нормативно-правових актів.

  6. Урядовий уповноважений має право брати участь із правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

  7. Урядовий уповноважений координує свою діяльність з Мін’юстом.

  8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.

  9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади та із зазначенням адреси.

  ____________________