КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2013 р.  949

Київ

Про затвердження Положення про
Урядового уповноваженого з питань
антикорупційної політики

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, що додається.

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

Інд.36

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від

4 грудня 2013 р.   949

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики

1. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики (далі — Урядовий уповноважений) є посадовою особою, яка забезпечує підготовку і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо спрямування і координації роботи органів виконавчої влади із запобігання і протидії корупції.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:

1) розроблення і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо спрямування і координації роботи органів виконавчої влади із запобігання і протидії корупції;

2) забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Президентом України, Верховною Радою України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

3) подання спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції інформації про виявлені факти, що свідчать про корупційні правопорушення;

4) проведення досліджень із проблем, пов’язаних з корупцією;

5) забезпечення інформування громадськості про свою діяльність;

6) здійснення заходів, пов’язаних із залученням громадськості до діяльності із запобігання і протидії корупції, та сприяння співпраці органів виконавчої влади з громадськістю;

7) забезпечення розміщення в засобах масової інформації матеріалів, що стосуються запобігання і протидії корупції.

5. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися в межах своєї компетенції до Адміністрації Президента України, Апарату та комітетів Верховної Ради України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян для отримання інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

2) проводити узагальнення та аналіз статистичних даних та іншої інформації про факти корупційних діянь та здійснені заходи із запобігання і протидії корупції, зокрема про заходи, що вживаються органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень;

3) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) вносити пропозиції щодо утворення робочих груп із підготовки проектів нормативно-правових актів;

6) вносити центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо залучення науковців та експертів до розроблення проектів нормативно-правових актів.

6. Урядовий уповноважений має право брати участь із правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

7. Урядовий уповноважений координує свою діяльність з Мін’юстом.

8. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється відповідним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.

9. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади та із зазначенням адреси.

____________________