• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2010 р. № 373

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до переліку наркотичних засобів,
  психотропних речовин і прекурсорів

   

  1. Список № 2 таблиці I після позиції:

   

  “4-MTA

  a-метил-4-метилтіофенетиламін”

  доповнити такими позиціями:

   

  “5-MeO-DIPT

  N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін

  5-MeO-DMT,
  5-метоксидиметилтриптамін

  2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-N,

  N-диметилетанамін

  Метилендіоксипіровалерон, MDPV

  1-(3,4-метилендіоксифеніл)-
  2-піролідинілпентан-1-он

  4-ММС (4-метилметкатинон)

  (RS)-2-(метиламіно)-
  1-(4-метилфеніл)пропан-1-он

  bk-PMMA (4-метоксиметкатинон)

  1-(4-метоксифеніл)-
  2-(метиламіно)пропан-1-он

  СР 47,497

  2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
  (2-метилоктан-2-іл)фенол

  (СР 47,497)-С6

  2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
  (2-метилгептан-2-іл)фенол

  (СР 47,497)-С8

  2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
  (2-метилнонан-2-іл)фенол

  (СР 47,497)-С9

  2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
  (2-метилдекан-2-іл)фенол

  JWH-073

  (1-бутил-1Н-індол-3-іл)(нафталін-
  1-іл)метанон

  JWH-196

  2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
  (1-нафтил)метан

  JWH-194

  2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан

  JWH-197

  2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
  (4-метокси-1-нафтил)метан

  JWH-007

  (2-метил-1-пентил-1H-індол-
  3-іл)(нафталін-1-іл)метанон

  JWH-149

  (4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-1-пентил-1Н-індо-3-іл)метанон

  JWH-098

  (2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл )
  (4-метоксинафталін-1-іл)метанон

  JWH-195

  (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-Н-індол-
  3-іл)(нафталін-1-іл)метан

  JWH-192

  (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
  (4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан

  JWH-199

  (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-
  (4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан

  JWH-200

  (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-
  3-іл)(нафталін-1-іл)метанон

  JWH-193

  (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
  (4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метанон

  JWH-198

  (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-
  (4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метанон

  JWH-176

  (Е)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-
  1Н-інден-3-іл]пентан

  JWH-122

  (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-
  1Н-індол-3-іл)метанон

  JWH-081

  (4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-
  1Н-індол-3-іл)метанон

  JWH-018

  (нафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-
  3-іл)метанон

  JWH-175

  1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан

  JWH-184

  1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-
  1-нафтил)метан

  JWH-185

  1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан

  JWH-116

  1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол

  HU-210

  (6aR, 10аR)-9-(гідроксиметил)-
  6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6а, 7, 10, 10а-тетрагідробензо[с]хромен-1-ол

  TFMPP
  (3-трифторметилфенілпіперазин, мета-трифторметилфенілпіперазин)

  1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин

  Сальвінорин А

   

  Шавлія віщунів

   

  Листя шавлії віщунів (лист рослини виду Salvia divinorum)

   

  Гавайська троянда

   

  Насіння гавайської троянди (насіння рослини виду Argyrea nervosa)

   

  Блакитний лотос

   

  Квіти та листя блакитного лотосу (квіти та листя рослини виду Nymphea caerulea)”.

   

   

  2. Список № 2 таблиці II доповнити такими позиціями:

   

  “Бензилпіперазин, ВZP

  1-бензилпіперазин

  Сибутрамін

  1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-
  (2-метилпропіл)циклобутанметанамін”.

   

  _____________________