КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 22 липня 2003 р.  № 447-р

 

Київ

 

 

Про адміністрування домену ".UA"

 

 

1. Підтримати пропозицію Держкомзв’язку, СБУ та учасників ринку Інтернет в Україні щодо створення об'єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – об'єднання) з метою управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня ".UA".

2. Держкомзв’язку разом з учасниками ринку Інтернет в Україні та заінтересованими центральними органами виконавчої влади здійснити організаційні заходи, пов’язані з утворенням та реєстрацією об’єднання, забезпечивши участь у ньому підприємств, що належать до сфери їх управління.

3. Держкомзв’язку:

забезпечити укладення з об'єднанням угоди про врегулювання відносин, пов’язаних з провадженням діяльності з управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня ".UA";

утворити разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та учасниками ринку Інтернет в Україні в установленому порядку координаційну раду об'єднання як орган, що визначатиме порядок  розподілу адресного простору, порядок і правила реєстрації та використання імен доменів в українському сегменті мережі Інтернет з урахуванням суспільних інтересів;

подати у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України проект листа до Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен та номерів (ICANN) про початок процесу переделегування об'єднанню прав адміністрування домену верхнього рівня ".UA";

забезпечити разом з об'єднанням здійснення заходів, пов’язаних з переделегуванням об'єднанню прав адміністрування домену верхнього рівня ".UA" згідно з принципами адміністрування та делегування доменів верхнього рівня кодів країн Міжурядового консультативного комітету Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен та номерів (GAC ICANN).

 

 

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

 

 

 

 

Інд 49