• In English
  • Урядом упорядковано розміри посадових окладів і назв посад працівників Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами
    Міністерство соціальної політики України, опубліковано 18 квітня 2018 року о 15:01

    У постанові Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 903 «Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами» назву посади «державний інспектор з авіаційного нагляду» замінено на нову назву «державний експерт з розслідування авіаційних подій», яку внесено до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

    Також упорядковано розміри посадових окладів працівників зазначеної установи шляхом їх пропорційного підвищення відповідно до збільшення з 01.01.2018 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».