Урядом започатковано виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, організації перевезень на внутрішніх водних шляхах
опубліковано 01 квітня 2015 року о 19:28

Рішенням Уряду України від 31 березня ц.р. затверджено плани імплементації низки актів законодавства ЄС щодо безпеки на морському та річковому транспорті, організації перевезень на внутрішніх водних шляхах. Запровадження в Україні відповідних європейських норм та правил закріплено положеннями Угоди про асоціацію нашої держави з Європейським Союзом.

Імплементація Регламенту № 725/2004 Європейського  Парламенту та Ради  про посилення безпеки суден та портових споруд передбачає приведення у відповідність з європейськими відповідних українських нормативно-правових актів та заснування національного координаційного центру у сфері морської охорони.

Створення національного сегменту системи SafeSeaNet з обміну важливою інформацією між Україною та ЄС щодо руху морських суден, які перевозять небезпечні вантажі та матеріали, стане результатом впровадження в Україні положень Директиви 2002/59/ЄC Європейського Парламенту та Ради про європейську систему з нагляду за рухом суден та інформування. 

План імплементації Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно державного контролю за діяльністю портів  передбачає здійснення нормотворчих заходів, спрямованих на зменшення обсягів судноплавства, що не відповідає стандартам безпеки, у водах під юрисдикцією України.

Приєднання України до Міжнародного кодексу з безпеки високошвидкісних суден (HSC Code) має на меті імплементація Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден.

Впровадження в нашій державі положень Регламенту (ЄС) № 336/2006 Європейського  Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства передбачає підвищення рівня управління безпекою і безпечною експлуатацією суден, а також захисту навколишнього природного середовища від забруднень суднами.

Завдяки імплементації Директиви Ради № 96/75/ЄС про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства в Україні будуть створені умови щодо вільного укладання договорів між зацікавленими сторонами та вільне ціноутворення у сфері міжнародних та національних перевезень внутрішніми водними шляхами; впроваджена система «ротаційного фрахтування».

План імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2005/44/ЄС про гармонізовані річні інформаційні послуги (РІП) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства передбачає запровадження в Україні річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах.

Тексти зазначених вище планів імплементації будуть розміщені на Урядовому порталі.