• In English
 • Затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою
  опубліковано 02 жовтня 2014 року о 16:00

  Кабінетом Міністрів України з метою реалізації пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 03.09.2014 р. прийнято постанову № 440 якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою.

  Відповідно до зазначеного Порядку виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства, які видані або ухвалені до 01.01.2013 р., подаються до органів державної виконавчої служби для здійснення їх обліку, інвентаризації та подальшої передачі органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості.

  Особа на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник   звертається до управління державної виконавчої служби відповідного головного управління юстиції за місцезнаходженням боржника, та надає такі документи:

  - заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку, якщо зазначений рахунок відсутній (форма заяви додається);

  - оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію). Копія рішення суду вважається належним чином оформленою, якщо вона видана в порядку встановленому Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 № 173,  Інструкцією з діловодства в адміністративних судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України 17.12.2013 № 174 та Інструкцією з діловодства в господарських судах України затвердженою наказом Державної судової адміністрації від 20.02.2013 № 28.  Копія рішення суду обов’язково повинна  містити відмітку про те, що рішення набрало законної сили;

  - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

  - копію паспорта громадянина України.

  Копії довідки та паспорта не завіряються.

  Зазначені документи можуть бути подані заявником особисто до відповідного головного управління юстиції, або направлені поштою. На вимогу заявника особа, яка приймає документи, ставить відмітку про їх прийняття на копії заяви.

  При цьому звертаємо увагу, що у разі, якщо документи подаються представником, його повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та  посвідчені такими документами:

  - довіреністю фізичної особи;

  - довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують право представництва юридичної особи (документом про призначення керівником юридичної особи тощо);

  - рішенням про призначення опікуном чи піклувальником.

  У разі подання до органу державної виконавчої служби виконавчого документа заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності).

  У разі якщо судом змінено спосіб і порядок виконання рішення, до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення.

  Якщо заявником подані не всі зазначені документи, або ці документи не відповідають вимогам законодавства, відповідальна особа надсилає заявнику повідомлення про необхідність усунути виявлені недоліки. У цьому разі питання про прийняття рішення для обліку вирішується після приведення документів у відповідність до законодавства.

  Повідомлення про прийняття рішення до обліку надсилається заявнику не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження рішення до органу державної виконавчої служби. У повідомленні зазначається черга задоволення вимог заявників, до якої включено рішення.

  Рішення повертається заявнику у разі, якщо перевіркою даних Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень встановлено, що воно виконано в повному обсязі. У цьому випадку подані документи направляються заявнику рекомендованою кореспонденцією з відповідною довідкою з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

  Прийняті для обліку рішення вносяться до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою. 

  З метою забезпечення заявнику доступу до цього Реєстру у повідомленні  про прийняття рішення до обліку зазначаються адреса відповідного веб-сайту в Інтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Реєстру.

  Інформацію щодо роботи Реєстру можна отримати в Державному підприємстві «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України за телефоном (044) 206-71-38.

  Документи слід подавати за місцем проживання за адресами:

  Вінницька область: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, каб. 37.

  Волинська область:  43001, м. Луцьк, вул. Володимирська, 1, каб. 207, 103.

  Дніпропетровська область: 49027, м. Дніпропетровська, вул. Комсомольська, 56.

  Житомирська область: 10014, м. Житомир, Майдан Соборний, 1, каб. 229.

  Закарпатська область: 88000, м. Ужгород, пл. Ш.Петефі, 14, 2 поверх.

  Запорізька область: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164.

  Івано-Франківська область: 76018, м. Івано-Франківська, вул. Галицька, 45, каб. 5.

  Кіровоградська область: 25022, м. Кіровоград, площа Кірова, 1.

  Київська область: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 5/2.

  Київ: 03056, м. Київ, вул. Виборзька, 32, каб. 5 (приймальня).

  Львівська область: 79000, м. Львів, пл. Шашкевича, 1.

  Миколаївська область: 54020 м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/23, каб. 807.

  Одеська область: м. Одеса, 65045, вул. Преображенська, 64.

  Полтавська область:  36014, м. Полтава, вул. Жовтнева, 45.

  Рівненська область: 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 22а, 9 пов., каб. 905.

  Сумська область: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондртьєва, 28, 2й пов., каб. 6.

  Тернопільська область: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 218.

  Чернівецька область: 559028, м. Чернівці, вул. Целана, 11, 559027, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а.

  Чернігівська область: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 216.

  Харківська область: 61002, м. Харків, вул. Петровського, 16.

  Херсонська область: 73000, м. Херсон, вул. Комкова, 87, корпус 2, каб. 4.

  Хмельницька область: 29018, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2.

  Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, прийняті органами державної виконавчої служби виконавчі документи  та рішення суду передаються органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості за ними. Про передачу рішення заявнику надсилається повідомлення із зазначенням реквізитів акта приймання-передавання.

  Погашення заборгованості здійснюється в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08. 2011 р. № 845.

  Одночасно зазначаємо, що будь-які зміни до законодавства та новини стосовно виконання рішень, виконання яких гарантується державою, будуть розміщені на веб-сайті Державної виконавчої служби України.

  Зразок заяви, яку слід подавати разом з документами до територіальних органів ДВС України додається.

   

  Управління державної виконавчої

  служби Головного управління юстиції

  __________________________________

  (зазначити назву регіону)

                                                                     ___________________________________

                                                                         ( найменування (для юридичних осіб),

                                                                           ПІБ (для фізичних осіб) заявника)

                                                       _________________________________________________

                                                                    (адреса для листування, телефон, адреса

                                                                     електронної пошти (за наявності)

                                                         ________________________________________________

                                                                (у разі якщо заява подається представником,

   

                                                         _________________________________________________

                                                            зазначається його ПІБ, та документ який підтверджує

   

                                                         ________________________________________________

                                                                                        його повноваження)

   

  ЗАЯВА

   

  Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та пункту 4 Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, прошу прийняти

  виконавчий лист (рішення)  від                р.           , виданий (не) ____________

                                                                                                        (назва суду)

  про _______________________________________________________________________________

                                                            (повна резолютивна частина рішення)

   

   

   

  Кошти прошу перераховувати _________________________________________________________

  (реквізити банківського рахунка, на який слід

  перерахувати кошти, або дані для перерахування коштів у готівковій формі через банки)

   

  ____________________________________________________________________________________

  (або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній)

   

  ____________________________________________________________________________________

   

  Додаток:

  1. Оригінал (дублікат) виконавчого документа (копія рішення суду) на ___ арк.;

  2. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків на ___ арк.;

  3. Копія паспорта на ____ арк.;

  4. Копія довіреності, чи іншого документа, який підтверджує повноваження (у разі, якщо заява подається представником);

  5.

  6.

   

   

            «   »________ 2014                                                            Підпис