• In English
 • Відбулося відкриття Проекту ЄС "Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні"
  опубліковано 05 липня 2014 року о 10:34

  Проект ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» ініційовано Європейським Союзом в рамках Програми всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution Building ProgrammeCIB) у сфері безпечності харчових продуктів в Україні із бюджетом у 10 мільйонів євро. Завдання Проекту ЄС направлені на продовження роботи започаткованої та проведеної двома нещодавніми проектами з боку Європейського Союзу, а саме:

  Проекту технічної допомоги «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)»(10/2008-01/2013); 

  Проекту Twinning «Надання допомоги українській ветеринарній службі з метою покращення правових та технічних аспектів системи контролю безпечності харчових продуктів» (09/2009-06/2011). 

  Основний бенефіціар Проекту: Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

  Інші бенефіціари Проекту: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони здоров’я України, Департамент митної справи Міністерства доходів і зборів України.

  Діяльність, передбачена нинішнім Проектом ЄС, тісно пов’язана з цілями Плану інституційної реформи України у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ), затвердженого Кабінетом Міністрів України в червні 2012 року, та сприятиме створенню і функціонуванню Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС у рамках Угоди про асоціацію. Цього можна досягнути шляхом приведення системи державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів за принципом «від лану до столу» у відповідність із нормами ЄС. 

   Завдання Проекту:

  1. Удосконалити систему контролю безпечності харчових продуктів в Україні «від лану до столу» через приведення існуючої системи у відповідність до стандартів ЄС та інших міжнародних стандартів, залучаючи приватний сектор та представників громадськості;

  2. Сприяти подальшому проведенню інституційної реформи української системи контролю безпечності харчових продуктів;

  3. Узгодити законодавство України у сфері безпечності харчових продуктів «від лану до столу» із законодавчою базою ЄС, включаючи виконання вимог щодо електронних та інших нормативних документів та стандартів у нових інформаційних системах з безпечності харчових продуктів;

  4. Провести навчання для співробітників органів державного контролю, ветеринарів, персоналу митної служби та інших державних служб, діяльність яких пов’язана зі сферою безпечності харчових продуктів «від лану до столу»;

  5. Створити національну систему управління даними та швидкого обміну інформацією (повідомлення про ризики) для харчових продуктів та кормів, яка б мала характеристики, подібні до RASFF (Системи швидкого оповіщення про харчові продукти та корми); 

  6. Оптимізувати мережу національних референс-лабораторій та лабораторій офіційного контролю, забезпечити відібрані лабораторії новим устаткуванням, програмним та технічним забезпеченням;

  7. Створити національні системи управління даними та інформаційні системи для лабораторій, органів державного контролю, а також отримання та обробки даних про імпорт та експорт;

  8. Модернізувати та вдосконалити навчальну програму для контролюючих органів та систему безперервного професійного розвитку.