• In English
 • Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плани пріоритетних дій Уряду

  Середньостроковий план, яким визначено основні цілі і напрями діяльності Уряду протягом 2017-2020 років, є основою бюджетного планування, щорічних операційних планів дій Уряду, фокусування донорської допомоги. Запланована діяльність сфокусована на поліпшенні всіх аспектів життя громадян шляхом досягнення економічного зростання, ефективного врядування, розвитку людського капіталу, верховенства права і боротьби з корупцією тощо. Кінцевою метою виконання середньострокового плану є забезпечення зростання рівня життя громадян і підвищення його якості в результаті сталого економічного розвитку.

  Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року

  2017 

  План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік спрямовано на забезпечення досягнення цілей та виконання завдань, визначених середньостроковим планом, і визначає конкретні заходи, відповідальних виконавців, строки виконання та індикатори виконання завдань.

  Реалізація запланованих завдань у 2017 році сприяла формуванню позитивних тенденцій в економіці, незважаючи на зовнішні і внутрішні виклики.

  У 2017 році більшість економічних показників мали тенденцію до зростання. Це свідчить про те, що країна долає економічну кризу, спричинену макроекономічним дисбалансом у минулих роках. Зросла на 19,1% реальна заробітна плата, середній розмір пенсії збільшився до 2447,95 грн. Забезпечено реальні умови для спрощення ведення бізнесу, захисту підприємців, всебічного розвитку інфраструктури, а також відновлення інвестиційного інтересу до української економіки. Продовжується реформа децентралізації, забезпечено старт медичної та освітньої реформи в країні.

  План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

  2018 

  Реалізація операційного плану Уряду на 2018 рік дасть змогу досягнути конкретних цілей, що мають на меті поліпшення усіх аспектів життя українців та стануть основою для продовження капітального ремонту країни у цьому році з метою послідовної та комплексної реалізації реформ, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

  Планом визначено чіткі кроки щодо прискорення економічного зростання України. Документом, зокрема, передбачено продовження структурних реформ щодо подальшого спрощення умов для ведення бізнесу, розвитку сучасної інфраструктури та реформування державної служби.

  Заплановані конкретні завдання, спрямовані на подальше проведення медичної та освітньої реформи, реалізації справедливого пенсійного забезпечення громадян, а також реформи децентралізації.

  Важливою складовою операційного плану Уряду на 2018 рік є продовження реформ у сфері запобігання та протидії корупції, гарантування принципу верховенства права в Україні.

  Уряд продовжуватиме підтримку здатності держави протистояти різним формам зовнішньої агресії, в тому числі, й надалі надаватиме всебічну підтримку розвитку спроможностей Збройних Сил України.

  План пріоритетних дій Уряду на 2018 рік