• In English
 • 02020R0464 — UA — 25.11.2021 — 003.001


  Цей текст слугує суто засобом документування і не має юридичної сили. Установи Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Автентичні версії відповідних актів, включно з їхніми преамбулами, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу і доступні на EUR-Lex. Зазначені офіційні тексти безпосередньо доступні за посиланнями, вставленими у цей документ

  Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2020/464
  від 26 березня 2020 р.
  що встановлює детальні правила застосування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо документів, необхідних для ретроспективного визнання перехідних періодів, щодо виробництва органічних продуктів та інформації, яку повинні надавати держави-члени


  (Текст стосується ЄЕП)

  (ОВ L 098 31.03.2020, с. 2)

  Зі змінами, внесеними:  Офіційний вісник

  сторінка

  дата

  ►M1

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/2042 від 11 грудня 2020 року

  L 420

  9

  14.12.2020

   M2

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) 2021/1849 від 21 жовтня 2021 року

  L 374

  10

  22.10.2021

   M3

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) 2021/1921 від 4 листопада 2021 року

  L 391

  41

  05.11.2021
  ▼B

  ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2020/464

  від 26 березня 2020 року

  що встановлює детальні правила застосування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо документів, необхідних для ретроспективного визнання перехідних періодів, щодо виробництва органічних продуктів та інформації, яку повинні надавати держави-члени

  (Текст стосується ЄЕП)  ГЛАВА I

  ПЕРЕХІД

  Стаття 1

  Документи, які необхідно надати для ретроспективного визнання попереднього періоду

  1. Для цілей пункту (a) статті 10(3) Регламенту (ЄС) 2018/848 оператор подає компетентним органам держави-члена, в якій провадиться діяльність і в якій господарство цього оператора є об’єктом системи контролю, видані відповідними компетентними органами офіційні документи, які підтверджують, що по відношенню до земельних ділянок, щодо яких подається запит про ретроспективне визнання попереднього періоду, були вжиті заходи, визначені в імплементованій згідно з Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 1305/2013 ( 1 ) програмі, і що на цих земельних ділянках не використовували жодних продуктів або речовин крім дозволених до використання в органічному виробництві.

  2. Для цілей пункту (b) статті 10(3) Регламенту (ЄС) 2018/848 оператор подає компетентним органам держави-члена, в якій провадиться діяльність і в якій господарство цього оператора є об’єктом системи контролю, такі документи, які підтверджують, що земельні ділянки були природними або сільськогосподарськими угіддями, на яких протягом щонайменше останніх трьох років не застосовували продукти або речовини, не дозволені до використання в органічному виробництві згідно з Регламентом (ЄС) 2018/848:

  (a) карти, які чітко ідентифікують кожну ділянку землі, включену в запит про ретроспективне визнання, та інформацію про загальну площу цих ділянок і, у відповідних випадках, про характер і обсяг поточного виробництва, а також, у відповідних випадках, їх географічних координат;

  (b) детальний аналіз ризиків, проведений установою контролю або органом контролю, щоб оцінити, чи застосовували на будь-якій включеній у запит про ретроспективне визнання ділянці землі протягом щонайменше трьох років продукти або речовини, не дозволені до використання в органічному виробництві, з урахуванням, зокрема, загальної площі, якої стосується запит, і агротехніки, яку застосовували в цей період на кожній включеній у запит ділянці землі.

  (c) результати проведених акредитованими лабораторіями аналізів зразків ґрунту та/або рослин, взятих установою контролю або органом контролю з кожної ділянки землі, яку в результаті згаданого в пункті (b) детального аналізу ризиків ідентифікували як таку, що має ризик забруднення в результаті застосування на ній продуктів і речовин, не дозволених до використання в органічному виробництві;

  (d) звіт про інспектування, складений установою контролю або органом контролю за результатами фізичного інспектування оператора з метою перевірки узгодженості зібраної інформації про ділянки землі, включені в запит про ретроспективне визнання;

  (e) будь-які інші відповідні документи, які установа контролю або орган контролю вважає необхідними для оцінювання запиту про ретроспективне визнання.

  (f) остаточна письмова заява установи контролю або органу контролю, в якій вказано, чи виправдане ретроспективне визнання всього попереднього періоду частиною перехідного періоду, а також зазначений період, з якого починають вважати органічною кожну відповідну земельну ділянку, та загальна площа земельних ділянок, до яких застосовується ретроспективне визнання періоду.  ГЛАВА II

  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТВАРИНИ  СЕКЦІЯ 1

  ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, ВІВЦІ, КОЗИ І КОНІ

  Стаття 2

  Мінімальний період вигодовування материнським молоком

  Мінімальний період вигодовування ссавців переважно материнським молоком, зазначений в пункті 1.4.1.(g) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, становить:

  (a) 90 днів після народження для великої рогатої худоби і коней;

  (b) 45 днів після народження для овець і кіз.

  Стаття 3

  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків

  Для великої рогатої худоби, овець, кіз і коней щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків встановлена в частині I додатка I.

  Стаття 4

  Характеристики й технічні вимоги до мінімальної площі приміщень

  Щонайменше половина мінімальної площі приміщення, визначеної в частині I додатка I для великої рогатої худоби, овець, кіз і коней, складається з суцільної конструкції, без щілин і решіток.  СЕКЦІЯ 2

  ОЛЕНІ

  Стаття 5

  Мінімальний період вигодовування материнським молоком

  Мінімальний період вигодовування оленят переважно материнським молоком, зазначений у пункті 1.4.1.(g) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, становить 90 днів після народження.

  Стаття 6

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритих майданчиків

  Для оленів щільність розміщення й мінімальна площа відкритих майданчиків встановлена в частині II додатка I.

  Стаття 7

  Характеристики й технічні вимоги до загород під відкритим небом або загонів

  1. Оленів тримають у загородах під відкритим небом або загонах і забезпечують доступ до пасовищ за відповідних погодних умов.

  2. Конструкція загород під відкритим небом або загонів дозволяє розділяти різні види оленів за необхідності.

  3. В кожній загороді під відкритим небом чи загоні передбачена можливість розділення на дві зони, або кожна загорода чи загін прилягає до іншої загороди чи загону, щоб за кожною загородою чи загоном можна було послідовно доглядати.

  Стаття 8

  Вимоги до рослинності й характеристик споруд, які надають прихисток, і зон на відкритому повітрі

  1. Оленям забезпечують укриття, де вони можуть ховатися та знаходити прихисток від погодних умов, бажано через включення в загороди або загони природних елементів, зокрема: груп дерев і кущів, частин лісу чи підліску; якщо це неможливо забезпечити достатньою мірою протягом цілого року, забезпечують штучні покриті дахом укриття.

  2. Загороди під відкритим небом або загони для оленів обладнують спорудами чи вкривають рослинністю, яка дозволяє тваринам стирати шкіру з рогів.

  3. На пізніх стадіях вагітності та протягом двох тижнів після появи потомства самиці оленів повинні мати доступ до вкритих рослинністю площ, які дозволяють сховати оленят.

  4. Конструкція загород під відкритим небом або загонів унеможливлює втечу оленів.  СЕКЦІЯ 3

  СВИНІ

  Стаття 9

  Мінімальний період вигодовування материнським молоком

  Мінімальний період вигодовування поросят переважно материнським молоком, зазначений у пункті 1.4.1.(g) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, становить 40 днів після народження.

  Стаття 10

  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків

  Для свиней щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків встановлена в частині III додатка I.

  Стаття 11

  Характеристики й технічні вимоги до мінімальної площі приміщень і відкритих майданчиків

  Щонайменше половина мінімальної площі приміщень і відкритих майданчиків, визначеної в частині III додатка I, складається з суцільної конструкції, без щілин і решіток.

  Стаття 12

  Вимоги до рослинності й характеристик зон на відкритому повітрі

  1. Зони на відкритому повітрі мають бути привабливими для свиней. За можливості перевагу віддають полям з деревами або лісам.

  2. В зонах на відкритому повітрі забезпечують зовнішні кліматичні умови та доступ до прихистків і засобів, які дозволяють свиням регулювати температуру тіла.  СЕКЦІЯ 4

  СВІЙСЬКА ПТИЦЯ

  Стаття 13

  Терміни та означення

  Для цілей цієї секції застосовують такі терміни та означення:

  (a) «птиця на відгодівлі» означає птицю, призначену для виробництва м’яса;

  (b) «зграя» в контексті відділень пташника означає групу птахів, яких утримують разом, без змішування з іншими видами птиці, і які мають виділені для них зони в приміщенні та на відкритих майданчиках;

  (c) «півень яєчної породи» означає самця породи курей яєчного напрямку, призначеного для виробництва м’яса;

  (d) «пулярка» означає самицю виду Gallus gallus, призначену для виробництва м’яса, яку забивають у віці щонайменше 120 днів.

  Стаття 14

  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків

  Для птиці щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків встановлена в частині IV додатка I.

  Стаття 15

  Характеристики пташників і технічні вимоги до них

  1. Конструкція пташників забезпечує птиці легкий доступ до зон на відкритому повітрі. З цією метою застосовують такі правила:

  (a) зовнішні стіни пташника мають вхідні/вихідні отвори, які забезпечують прямий доступ до зон на відкритому повітрі;

  (b) розмір кожного окремого вхідного/вихідного отвору є достатнім для птахів;

  (c) птахи мають безперешкодний доступ до отворів;

  (d) сумарна довжина отворів на зовнішніх стінах пташника становить щонайменше 4 м на 100 м2 корисної площі мінімальної поверхні приміщення пташника;

  (e) якщо отвори розташовані високо, до них веде рампа.

  2. До пташників з верандами застосовують такі правила:

  (a) зовнішні стіни, які відділяють пташник від веранди й веранду від зони на відкритому повітрі, мають вхідні/вихідні отвори, які забезпечують безперешкодний доступ на веранду або до зони на відкритому повітрі;

  (b) сумарна довжина отворів на зовнішніх стінах, які відділяють пташник від веранди, становить щонайменше 2 м на 100 м2 корисної площі мінімальної поверхні приміщення пташника, а сумарна довжина отворів на зовнішніх стінах, які відділяють веранду від зони на відкритому повітрі, становить щонайменше 4 м на 100 м2 корисної площі мінімальної поверхні приміщення пташника;

  (c) корисну площу веранди не враховують при обчисленні щільності розміщення й мінімальної площі приміщень і відкритих майданчиків, встановленої в частині IV додатка I. Проте додаткову покриту дахом зовнішню частину споруди, призначену для птиці, ізольовану таким чином, що умови в ній відрізняються від зовнішніх погодних умов, можна брати до уваги при обчисленні щільності розміщення й мінімальної площі приміщень, встановленої в частині IV додатка I, якщо виконуються такі умови:

  (i) вона повністю доступна 24 години на добу;

  (ii) вона відповідає вимогам пунктів 1.6.1 і 1.6.3 частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848;

  (iii) вона відповідає тим самим вимогам до отворів, що встановлені для веранд у пунктах (a) і (b) цього параграфа;

  (d) корисну площу веранди не включають у загальну корисну площу пташників для птиці на відгодівлі, зазначену в пункті 1.9.4.4.(m) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848.

  3. Якщо пташники поділені на окремі відділення для утримання кількох зграй:

  (a) відділення забезпечують обмеження контакту з іншими зграями й унеможливлюють змішування птахів з різних зграй у пташнику;

  (b) діють такі вимоги щодо максимального розміру зграї в одному відділенні пташника:

  (i) 3 000 батьківських особин виду Gallus gallus;

  (ii) 10 000 молодняка курей;

  (iii) 4 800 особин птиці на відгодівлі виду Gallus gallus;

  (iv) 2 500 каплунів;

  (v) 4 000 пулярок;

  (vi) 2 500 індиків;

  (vii) 2 500 гусей;

  (viii) 3 200 пекінських качурів або 4 000 пекінських качок;

  (ix) 3 200 мускусних качурів або 4 000 мускусних качок;

  (x) 3 200 качурів мулард або 4 000 качок мулард;

  (xi) 5 200 цесарок;

  (c) для відгодівлі птиці, крім Gallus Gallus, відділення розділяють суцільними перегородками; така суцільна перегородка забезпечує повне фізичне відокремлення кожного відділення пташника, від підлоги до даху будівлі;

  (d) відділення для батьківських особин виду Gallus gallus, курей-несучок, молодняка курей, півнів яєчної породи та птиці на відгодівлі виду Gallus gallus відокремлюють суцільними або напівзакритими перегородками, чарунковим або сітчастим матеріалом.

  4. У пташниках можна використовувати багатоярусні системи. У разі використання багатоярусних систем діють такі правила:

  (a) багатоярусні системи дозволено використовувати тільки для батьківських особин Gallus gallus, несучок, молодняка курей, для подальшого виробництва яєць, молодняка курей на плем’я та півнів яєчної породи;

  (b) багатоярусні системи мають щонайбільше три яруси корисної площі, включно з нижнім ярусом;

  (c) конструкція піднятих ярусів унеможливлює потрапляння посліду на птахів, які знаходяться нижче, і обладнана ефективною системою видалення посліду;

  (d) на всіх ярусах можна легко оглядати птахів;

  (e) багатоярусні системи забезпечують птахам можливість вільно й безперешкодно переміщуватися на інші рівні або в зони між рівнями;

  (f) конструкція багатоярусних систем забезпечує всім птахам однаково простий доступ до зон на відкритому повітрі.

  5. Пташники обладнані сідалами або піднятими поверхнями для сидіння, або і тим, і іншим. Птахів з раннього віку забезпечують сідалами або піднятими поверхнями для сидіння, або і тим, і іншим, а розміри або пропорції таких сідал чи поверхонь відповідають чисельності групи й розміру птахів, як зазначено в частині IV додатка I.

  6. Для птиці дозволено використовувати пересувні пташники за умови, що їх регулярно, щонайменше між партіями птиці, пересувають протягом виробничого циклу, щоб забезпечити птахів рослинністю. Щільність розміщення для птиці на відгодівлі, встановлена в секціях 4–9 частини IV додатка I, може бути збільшена максимум до 30 кг живої ваги/м2 за умови, що площа найнижчого рівня пересувного пташника не перевищує 150 м2.

  Стаття 16

  Вимоги до рослинності й характеристик зон на відкритому повітрі

  1. Зони на відкритому повітрі для птиці є привабливими для птахів, і всі птахи мають повний доступ до них.

  2. Для пташників, розділених на окремі відділення, щоб розмістити кілька зграй, зони на відкритому повітрі для кожного окремого відділення є відокремленими, аби обмежити контакт з іншими зграями й не допустити змішування птахів з різних зграй.

  3. Зони на відкритому повітрі для птиці в основному вкриті різноманітною рослинністю.

  4. В зонах на відкритому повітрі для птахів є достатня кількість захисних споруд, прихистків, кущів або дерев, щоб птахи збалансовано використовували всю зону на відкритому повітрі.

  5. За рослинністю в зонах на відкритому повітрі регулярно доглядають, щоб обмежити ймовірний надлишок поживних речовин.

  6. Зони на відкритому повітрі простягаються не далі ніж у радіусі 150 м від найближчого вхідного/вихідного отвору пташника. Проте допускається розширення до 350 м від найближчого вхідного/вихідного отвору будівлі за умови, що достатня кількість прихистків від несприятливих погодних умов і хижаків рівномірно розподілена по всій зоні на відкритому повітрі, а їх кількість складає щонайменше чотири прихистки на гектар. Що стосується гусей, зона на відкритому повітрі задовольняє їхню потребу в поїданні трави.  СЕКЦІЯ 5

  КРОЛІ

  Стаття 17

  Мінімальний період вигодовування материнським молоком

  Зазначений у пункті 1.4.1.(g) частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848 мінімальний період вигодовування кролів переважно материнським молоком становить 42 дні після народження.

  Стаття 18

  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків

  Для кролів щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків відповідає встановленій у частині V додатка I.

  Стаття 19

  Характеристики пересувних або стаціонарних приміщень і технічні вимоги до них

  1. Протягом пасовищного сезону кролів тримають у пересувних приміщеннях на пасовищах або в стаціонарних приміщеннях з доступом до пасовища.

  2. Поза пасовищним сезоном кролів дозволено тримати у стаціонарних приміщеннях з доступом до відкритих загородок з рослинністю, бажано пасовищ.

  3. Пересувні приміщення на пасовищах пересувають максимально часто, щоб забезпечити якнайкраще використання пасовища, а конструкція таких будівель дозволяє кролям пастися безпосередньо на землі.

  Стаття 20

  Характеристики й технічні вимоги до мінімальної площі приміщень і відкритих майданчиків

  1. Конструкція площі приміщень в стаціонарних і пересувних приміщеннях передбачає таке:

  (a) достатню висоту, що дозволяє кролям стояти з піднятими вухами;

  (b) можливість розміщення різних груп кролів і збереження єдності виводка під час переходу до етапу відгодівлі;

  (c) можливість відокремлення від групи на обмежений період самців, сукрільних і репродуктивних кролиць з певних причин, пов’язаних з забезпеченням благополуччя тварин, за умови збереження їх візуального контакту з іншими кролями;

  (d) кролиця має можливість відходити від гнізда й повертатися в гніздо, щоб дбати про кроленят;

  (e) вона забезпечує:

  (i) закритий прихисток, у тому числі достатню кількість темних укриттів для всіх категорій кролів;

  (ii) доступ до гнізд для всіх кролиць щонайменше за тиждень до очікуваної дати окролу і принаймні до завершення періоду вигодовування кроленят;

  (iii) доступ до гнізд для кроленят у достатній кількості, щонайменше по одному гнізду на кролицю з кроленятами, яких вона вигодовує;

  (iv) матеріали, які кролі можуть гризти.

  2. Конструкція зовнішніх площ у спорудах зі стаціонарними приміщеннями передбачає таке:

  (a) наявність достатньої кількості піднятих платформ, рівномірно розподілених на мінімальній площі такого майданчика;

  (b) його огорожа має достатню висоту та глибину, щоб не дати тваринам можливості втекти, перестрибнувши через огорожу чи здійснивши підкоп;

  (c) якщо вони мають бетонне покриття, існує легкий доступ до частини зовнішнього вигульного майданчика з рослинністю. За відсутності такого легкого доступу забетоновану площу не можна включати в обчислення мінімальної площі відкритих майданчиків;

  (d) вона забезпечує:

  (i) закритий прихисток, у тому числі достатню кількість темних укриттів для всіх категорій кролів;

  (ii) матеріали, які кролі можуть гризти.

  Cтаття 21

  Вимоги до рослинності й характеристик зон на відкритому повітрі

  1. За рослинністю у відкритих загородках регулярно доглядають таким чином, щоб вона була привабливою для кролів.

  2. Протягом пасовищного сезону проводять регулярну ротацію пасовищ і доглядають за ними задля оптимізації випасання кролів.  ГЛАВА III

  ТВАРИНИ АКВАКУЛЬТУРИ

  Стаття 22

  Детальні правила для тварин аквакультури за видами або групами видів

  Оператори, які виробляють тварин аквакультури, дотримуються встановлених у додатку II детальних правил для певних видів або груп видів щодо щільності розміщення й конкретних характеристик виробничих систем і систем утримання.  ГЛАВА IV

  ПЕРЕРОБЛЕНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ Й КОРМИ

  Стаття 23

  Методи, дозволені в переробці харчових продуктів

  1. При переробці харчових продуктів у органічному виробництві дозволено застосовувати тільки методи, які відповідають принципам, сформульованим у главі II Регламенту (ЄС) 2018/848, зокрема: встановленим у статті 7 конкретним принципам, застосовним до переробки органічних харчових продуктів, сформульованим у главі III згаданого Регламенту застосовним правилам і визначеним у частині IV додатка II детальним правилам виробництва.

  2. Без обмеження пункту 3 частини VI додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, для підготовки органічної сировини дозволено застосовувати методи з використанням іонообмінних і адсорбційних смол:

  (a) для продуктів, зазначених, відповідно, у пунктах (a) і (b) статті 1(1) Регламенту (ЄС) 609/2013, за умови що використання цих методів необхідне для дотримання вимог згаданого Регламенту й актів, ухвалених на основі статті 11(1) згаданого Регламенту для відповідних продуктів; або

  (b) для продуктів, регламентованих Директивою 2006/125/ЄС, за умови що використання цих методів є необхідним для дотримання вимог згаданої Директиви.

  3. Якщо держава-член вважає, що необхідно оцінити відповідність конкретного методу згаданим у параграфі 1 принципам і правилам, або що певні конкретні умови використання такого методу необхідно включити в цей Регламент, вона може звернутися до Комісії з проханням провести таке оцінювання. З цією метою вона передає Комісії та іншим державам-членам досьє з обґрунтуванням причин такої відповідності або інших конкретних умов, і дбає про загальну доступність цього досьє з дотриманням законодавства Союзу та національного законодавства щодо захисту даних.

  Комісія регулярно публікує будь-які запити, зазначені в першому підпараграфі.

  4. Комісія проводить аналіз досьє, зазначеного у параграфі 3. Якщо в результаті проведеного аналізу Комісія дійшла висновку, що описаний у досьє метод відповідає принципам і правилам, зазначеним у параграфі 1, вона вносить зміни в цей Регламент з метою чітко дозволити метод, зазначений у досьє, або включити в цей Регламент конкретні умови його застосування.

  5. Комісія переглядає дозволені методи переробки органічних харчових продуктів, включно з їх описом і умовами застосування, у випадку появи або надання державою-членом нових даних.

  Стаття 24

  Методи, дозволені в переробці кормів

  1. В переробці кормів у органічному виробництві дозволено застосовувати тільки методи, які відповідають принципам, сформульованим у главі II Регламенту (ЄС) 2018/848, зокрема: встановленим у статті 8 конкретним принципам, застосовним до переробки органічних кормів, сформульованим у главі III згаданого Регламенту застосовним правилам і визначеним у частині V додатка II детальним правилам виробництва, які не відновлюють властивості, втрачені в процесі переробки та зберігання органічних кормів, не виправляють наслідки недбальства в процесі переробки та не є такими, що іншим чином можуть вводити в оману щодо справжньої природи цих продуктів.

  2. Якщо держава-член вважає, що необхідно оцінити відповідність конкретного методу згаданим у параграфі 1 принципам і правилам, або що певні конкретні умови використання такого методу необхідно включити в цей Регламент, вона може звернутися до Комісії з проханням провести таке оцінювання. З цією метою вона передає Комісії та іншим державам-членам досьє з обґрунтуванням причин такої відповідності або інших конкретних умов, і дбає про загальну доступність цього досьє з дотриманням законодавства Союзу та національного законодавства щодо захисту даних.

  Комісія регулярно публікує будь-які запити, зазначені в першому підпараграфі.

  3. Комісія проводить аналіз досьє, зазначеного у параграфі 2. Якщо в результаті проведеного аналізу Комісія дійшла висновку, що описаний у досьє метод відповідає принципам і правилам, зазначеним у параграфі 1, вона вносить зміни в цей Регламент з метою чітко дозволити метод, зазначений у досьє, або включити в цей Регламент конкретні умови його застосування.

  4. Комісія переглядає дозволені методи переробки органічних кормів, включно з їх описом і умовами застосування, у випадку появи або надання державою-членом нових даних.  ГЛАВА V

  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРІАЛУ РОСЛИН І РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРІАЛУ РОСЛИН ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ, ОРГАНІЧНИХ ТВАРИН І ОРГАНІЧНОГО МОЛОДНЯКА ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ

  Стаття 25

  Інформація, яку надають держави-члени

  1. Держави-члени представляють інформацію, яка підлягає наданню відповідно до пункту (a) статті 53(6) Регламенту (ЄС) 2018/848, з бази даних, зазначеної в статті 26(1), і з систем, зазначених у статті 26(2), а також, у відповідних випадках, з систем, зазначених у статті 26(3) згаданого Регламенту, відповідно до специфікацій, визначених у частині І додатка ІІІ до цього Регламенту.

  2. Держави-члени представляють інформацію, яка підлягає наданню відповідно до пункту (b) статті 53(6) Регламенту (ЄС) 2018/848, щодо відступів, погоджених відповідно до пункту 1.8.5 частини I додатка II до згаданого Регламенту й пунктів 1.3.4.3 та 1.3.4.4 частини II згаданого додатка відповідно до специфікацій, визначених у частині ІІ додатка ІІІ до цього Регламенту.

  3. Держави-члени представляють інформацію, яка підлягає наданню відповідно до пункту (c) статті 53(6) Регламенту (ЄС) 2018/848, щодо наявності на ринку Європейського Союзу органічних білкових кормів для птиці та свиней, і дозволів, наданих відповідно до пунктів 1.9.3.1(c) та 1.9.4.2(c) частини II додатка II до згаданого Регламенту, у відповідь на опитувальник, який комісія щороку адресує державам-членам.

  4. Інформацію, зазначену в параграфах 1, 2 і 3, представляють у форматі й через систему, яку надає Комісія. ►M1  Таку інформацію представляють щороку до 30 червня, а вперше — до 30 червня 2023 року за 2022 рік. ◄

  5. Інформацію, зазначену в параграфах 1 і 2, отриману від держав-членів відповідно до статті 53(6) Регламенту (ЄС) 2018/848, включають у базу даних, зазначену в статті 26(1), і в системи, зазначені в статті 26(2), а також, у відповідних випадках, у системи, зазначені в статті 26(3).  ГЛАВА VI

  ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 26

  Перехідні положення

  1. Як відступ від секції 3 глави II цього Регламенту, господарства або виробничі одиниці, в яких свиней утримують у приміщеннях, збудованих, перебудованих або введених в експлуатацію до дати початку застосування цього Регламенту відповідно до Регламентів (ЄС) 834/2007 і (ЄС) 889/2008, і які потребують значної реконструкції зовнішніх споруд для виконання вимоги, що принаймні половина площі відкритих майданчиків має складатися з суцільної конструкції, як встановлено в статті 11 цього Регламенту, зобов’язані виконувати вимоги згаданої статті ►M1  не пізніше ніж з 1 січня 2030 року. ◄ .

  2. Як відступ від секції 4 глави II цього Регламенту, господарства або виробничі одиниці з пташниками, які були збудовані, перебудовані або введені в експлуатацію до дати початку застосування цього Регламенту відповідно до Регламентів (ЄС) 834/2007 і (ЄС) 889/2008, і які потребують значної реконструкції споруд для тварин для виконання вимоги щодо сумарної довжини отворів, які ведуть з закритого приміщення на веранду, як встановлено в статті 15(2) цього Регламенту, зобов’язані виконувати вимоги згаданого пункту ►M1  не пізніше ніж з 1 січня 2025 року. ◄ .

  3. Як відступ від секції 4 глави II цього Регламенту, господарства або виробничі одиниці з пташниками з зовнішньою частиною будівлі, які були збудовані, перебудовані або введені в експлуатацію до дати початку застосування цього Регламенту відповідно до Регламентів (ЄС) 834/2007 і (ЄС) 889/2008, і які потребують значного зменшення щільності розміщення у приміщеннях або реконструкції будівель для виконання вимог щодо розрахунку щільності розміщення й мінімальної площі у приміщеннях, як встановлено в частині IV додатка I до цього Регламенту, з одночасним дотриманням вимог пункту (c) статті 15(2), зобов’язані виконувати ці вимоги ►M1  не пізніше ніж з 1 січня 2025 року. ◄ .

  4. Як відступ від секції 4 глави II цього Регламенту, господарства або виробничі одиниці з пташниками, які були збудовані, перебудовані або введені в експлуатацію до дати початку застосування цього Регламенту відповідно до Регламентів (ЄС) 834/2007 і (ЄС) 889/2008, і які потребують оновлення споруд для тварин або заміни обладнання для виконання вимог щодо суцільної перегородки, як встановлено в пункті (c) статті 15(3), або вимоги щодо сідал чи піднятих поверхонь для сидіння, сформульованої в статті 15(5) цього Регламенту, зобов’язані виконувати ці вимоги ►M1  не пізніше ніж з 1 січня 2025 року. ◄ .

  5. Як відступ від секції 4 глави II цього Регламенту, господарства або виробничі одиниці з багатоярусними пташниками, які були збудовані, перебудовані або введені в експлуатацію до дати початку застосування цього Регламенту відповідно до Регламентів (ЄС) 834/2007 і (ЄС) 889/2008, і які потребують значної реконструкції споруд для тварин або заміни обладнання для виконання вимог щодо максимальної кількості ярусів і щодо системи видалення посліду, як встановлено, відповідно, в пунктах (b) і (c) статті 15(4) цього Регламенту, зобов’язані виконувати вимоги цих пунктів ►M1  не пізніше ніж з 1 січня 2030 року. ◄ .

  6. Як відступ від секції 4 глави II цього Регламенту, господарства або виробничі одиниці з пташниками, які мають зони на відкритому повітрі радіусом понад 150 м від найближчого вхідного/вихідного отвору пташника, збудованого, перебудованого або введеного в експлуатацію до дати початку застосування цього Регламенту відповідно до Регламентів (ЄС) 834/2007 і (ЄС) 889/2008, і які потребують значного адаптування конструкції споруд або придбання додаткових земельних площ для виконання вимоги щодо максимального радіусу, як встановлено в статті 16(6) цього Регламенту, зобов’язані виконувати вимоги згаданого пункту ►M1  не пізніше ніж з 1 січня 2030 року. ◄ .

  7. Як відступ від секції 2 частини IV додатка І до цього Регламенту, господарства або виробничі одиниці з виробництва молодняка курей у пташниках, збудованих, перебудованих або введених в експлуатацію до дати початку застосування цього Регламенту відповідно до Регламентів (ЄС) 834/2007 і (ЄС) 889/2008, і які потребують значного адаптування конструкції пташників або придбання додаткових земельних площ для виконання правил секції 2 частини IV додатка I до цього Регламенту, зобов’язані виконувати вимоги щодо щільності розміщення й мінімальної площі приміщень і відкритих майданчиків для молодняка курей і півнів яєчної породи, встановлені в секції 2 частини IV додатка І до цього Регламенту, ►M1  не пізніше ніж з 1 січня 2030 року. ◄ .

  Стаття 27

  Набуття чинності та застосування

  Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  ▼M1

  Він застосовується з 1 січня 2022 року.

  ▼B

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах.
  ДОДАТОК І

  ПРАВИЛА ЩОДО ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ Й МІНІМАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ І ВІДКРИТИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, ЗАЗНАЧЕНІ В ГЛАВІ II

  Частина І: Щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків для великої рогатої худоби, овець, кіз і коней, як зазначено в статті 3

  1. Велика рогата худоба   

  Площа приміщень

  (чиста доступна тваринам площа)

  Площа відкритих майданчиків

  (майданчиків для вигулу, крім пасовищ)

   

  Мінімальна жива вага (кг)

  м2 на одну голову

  м2 на одну голову


  До 100

  1,5

  1,1

  До 200

  2,5

  1,9

  До 350

  4,0

  3

  Понад 350

  5 (мінімум 1 м2 на 100 кг)

  3,7 (мінімум 0,75 м2 на 100 кг)

  Корови молочних порід


  6

  4,5

  Племінні бугаї-плідники


  10

  30

  2. Вівці й кози   

  Площа приміщень

  (чиста доступна тваринам площа)

  Площа відкритих майданчиків

  (майданчиків для вигулу, крім пасовищ)

   

  м2 на одну голову

  м2 на одну голову

  Вівці

  1,5

  2,5

  Ягнята

  0,35

  0,5

  Кози

  1,5

  2,5

  Козенята

  0,35

  0,5

  3. Коні   

  Площа приміщень

  (чиста доступна тваринам площа)

  Площа відкритих майданчиків

  (майданчиків для вигулу, крім пасовищ)

   

  Мінімальна жива вага (кг)

  м2 на одну голову [розмір боксів залежно від зросту коней]

  м2 на одну голову

  Коні на плем’я та для відгодівлі

  До 100

  1,5

  1,1

  До 200

  2,5

  1,9

  До 350

  4,0

  3

  Понад 350

  5 (мінімум 1 м2 на 100 кг)

  3,7 (мінімум 0,75 м2 на 100 кг)

  Частина II: Щільність розміщення й мінімальна площа відкритих майданчиків для оленів, як зазначено в статті 6  Види

  оленів

  Мінімальна площа відкритих майданчиків на одну загороду або загін

  Щільність розміщення: макс. кількість дорослих тварин (*1) на 1 га

  Плямистий олень

  Cervus nippon

  1 га

  15

  Лань європейська

  Dama dama

  1 га

  15

  Благородний олень

  Cervus elaphus

  2 га

  7

  Благородний олень

  Elaphurus davidianus

  2 га

  7

  Більше одного виду оленів

  3 га

  7, якщо в табуні присутні благородний олень або олень Давида;

  15, якщо жодного з цих видів у табуні немає

  (*1)

  Двох оленів віком до 18 місяців рахують за одного оленя.

  Частина III: Щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків для свиней, як зазначено в статті 10   

   

  Площа приміщень (чиста доступна свиням площа, а саме внутрішні розміри включно з коритами та без урахування годівниць, у яких свині не можуть лягти)

  Площа відкритих майданчиків

   

  Мінімальна жива вага (кг)

  м2 на одну голову

  м2 на одну голову

  Свиноматки з поросятами до відлучення


  7,5 на одну свиноматку

  2,5

  Свині на відгодівлі

  Підсвинки, поросята на плем’я, племінні свині й кнури

  До 35 кг

  0,6

  0,4

  Більше 35 кг, але не більше 50 кг

  0,8

  0,6

  Більше 35 кг, але не більше 50 кг

  1,1

  0,8

  Більше 85 кг, але не більше 110 кг

  1,3

  1

  Понад 110 кг

  1,5

  1,2

  Свині на плем’я

  Сухостійні поросні свиноматки


  2,5

  1,9

  Кнур на плем’я

  Кнур-плідник


  6

  10 у разі природного спаровування

  8

  Частина IV: Щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків для птиці, як зазначено в статті 14 і статті 15(2)(c) й (6), а також сідал і піднятих поверхонь для сидіння, як зазначено в статті 15(5)

  1. Батьківські особини виду Gallus gallus, призначені для виробництва інкубаційних яєць для подальшого отримання несучок, і батьківські особини виду Gallus gallus, призначені для виробництва інкубаційних яєць для подальшого отримання птиці виду Gallus gallus на м’ясо:  Вік

  ≥ 18 тижнів

  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Максимальна кількість племінної птиці на м2 корисної площі приміщення пташника

  6

  Сідала для племінних птахів для подальшого виробництва курей-несучок

  Мін. довжина сідала на одного птаха, см

  18

  Гнізда

  7 курей на гніздо або, у разі спільного гнізда, 120 см2 на одну курку)

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритого майданчика

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  4

  2. Молодняк курей і півнів яєчної породи:  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Щільність розміщення на м2 корисної площі приміщення пташника

  21 кг живої ваги на м2

  Сідала або підняті поверхні для сидіння, або і те, і інше

  Будь-яка комбінація сідал і/або піднятих поверхонь для сидіння, що забезпечує

  мін. 10 см сідала на 1 особину

  або

  мін. 100 см2 піднятої поверхні для сидіння на 1 особину

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритого майданчика

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  1

  3. Кури-несучки, включно з різновидами подвійного призначення, яких вирощують для виробництва м’яса та яєць:  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Макс. кількість птахів на м2 корисної площі приміщення пташника

  6

  Гнізда

  Мін. довжина сідала на одного птаха, см

  18

  Гнізда

  7 курей на гніздо або, у разі спільного гнізда, 120 см2 на одну курку

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритого майданчика

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  4

  4. Птиця на відгодівлі виду Gallus gallus:  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Щільність розміщення на м2 корисної площі приміщення пташника

  21 кг живої ваги на м2

  Сідала або підняті поверхні для сидіння, або і те, і інше

  Будь-яка комбінація сідал і/або піднятих поверхонь для сидіння, що забезпечує

  мін. 5 см сідала на 1 особину

  або мін. 25 см2 піднятої поверхні для сидіння на 1 особину

  Щільність розміщення й мін. площа відкритих майданчиків для стаціонарних будівель

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  4

  Щільність розміщення й мін. площа відкритих майданчиків для стаціонарних будівель

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  2,5

  5. Птиця на відгодівлі виду Gallus gallus: каплуни й пулярки:  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Щільність розміщення на м2 корисної площі приміщення пташника

  21 кг живої ваги на м2

  Сідала або підняті поверхні для сидіння, або і те, і інше

  Будь-яка комбінація сідал і/або піднятих поверхонь для сидіння, що забезпечує

  мін. 5 см сідала на 1 особину

  або мін. 25 см2 піднятої поверхні для сидіння на 1 особину

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритого майданчика

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  4

  6. Птиця на відгодівлі, крім Gallus gallus: Індики Meleagris gallopavo, яких продають цілими для запікання, або призначені для розрізання:  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Щільність розміщення на м2 корисної площі приміщення пташника

  21 кг живої ваги на м2

  Сідала або підняті поверхні для сидіння, або і те, і інше

  Будь-яка комбінація сідал і/або піднятих поверхонь для сидіння, що забезпечує

  мін. 10 см сідала на 1 особину

  або мін. 100 см2 піднятої поверхні для сидіння на 1 особину

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритого майданчика

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  10

  7. Птиця на відгодівлі, крім Gallus gallus: гуси Anser anser domesticus:  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Щільність розміщення на м2 корисної площі приміщення пташника

  21 кг живої ваги на м2

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритого майданчика

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  15

  8. Птиця на відгодівлі, крім Gallus gallus: пекінські качки Anas platyrhynchos domesticus, мускусні качки Cairina moschata і гібриди, та качки мулард Cairina moschata × Anas platyrhynchos:  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Щільність розміщення на м2 корисної площі приміщення пташника

  21 кг живої ваги на м2

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритого майданчика

  Мін. площа відкритого майданчика, м2, на одного птаха

  4,5

  9. Птиця на відгодівлі, крім Gallus gallus: цесарки Numida meleagris f. domestica:  Щільність розміщення й мінімальна площа приміщення

  Щільність розміщення на м2 корисної площі приміщення пташника.

  21 кг живої ваги на м2

  Сідала або підняті поверхні для сидіння, або і те, і інше

  Будь-яка комбінація сідал і/або піднятих поверхонь для сидіння, що забезпечує

  мін. 5 см сідала на 1 особину

  або мін. 25 см2 піднятої поверхні для сидіння на 1 особину

  Щільність розміщення й мінімальна площа відкритого майданчика

  Мін. площа відкритого майданчика на одну особину, м2

  4

  Частина V: Щільність розміщення й мінімальна площа приміщень і відкритих майданчиків для кролів, як зазначено в статті 18

  1. Для приміщень   

  Площа приміщень

  (чиста корисна площа на одну тварину, крім платформ, м2), призначена для відпочинку

  Стаціонарні приміщення

  Площа приміщень

  (чиста корисна площа на одну тварину, крім платформ, м2), призначена для відпочинку

  Пересувні приміщення

  Кролематки з кроленятами до відлучення

  0,6 м2 на кролематку з кроленятами, якщо жива вага кролематки становить менше 6 кг

  0,72 м2 на кролематку з кроленятами, якщо жива вага кролематки становить менше 6 кг

  0,6 м2 на кролематку з кроленятами, якщо жива вага кролематки становить менше 6 кг

  0,72 м2 на кролематку з кроленятами, якщо жива вага кролематки становить менше 6 кг

  Сукрільні кролематки й репродуктивні кролиці

  0,5 м2 на сукрільну кролематку або репродуктивну кролицю, якщо її жива вага становить менше 6 кг

  0,62 м2 на сукрільну кролематку& ;або репродуктивну кролицю, якщо її жива вага становить понад 6 кг

  0,5 м2 на сукрільну кролематку або репродуктивну кролицю, якщо її жива вага становить менше 6 кг

  0,62 м2 на сукрільну кролематку& ;або репродуктивну кролицю, якщо її жива вага становить понад 6 кг

  Кролі на відгодівлі від відлучення до забою

  Кролі на заміну (від кінця відгодівлі до 6 міс.)

  0,2

  0,15

  Дорослі самці кролів

  0,6

  1, якщо до самця допускають самиць для парування

  0,6

  1, якщо до самця допускають самиць для парування

  2. Для відкритих майданчиків   

  Площа відкритого майданчика (відкрита загородка з рослинністю, бажано пасовище)

  (чиста корисна площа на одну тварину, крім платформ, м2 на голову)

  Стаціонарні приміщення

  Площа відкритих майданчиків

  (чиста корисна площа на одну тварину, крім платформ, м2 на голову)

  Пересувні приміщення

  Кролематки з кроленятами до відлучення

  2,5 м2 на кролематку з кроленятами

  2,5 м2 на кролематку з кроленятами

  Сукрільні кролематки й репродуктивні кролиці

  2,5

  2,5

  Кролі на відгодівлі від відлучення до забою

  Кролі на заміну (від кінця відгодівлі до 6 міс.)

  0,5

  0,4

  Дорослі самці кролів

  2,5

  2,5
  ДОДАТОК II

  ДЕТАЛЬНІ ПРАВИЛА ЩОДО ЩІЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ Й КОНКРЕТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ УТРИМАННЯ ДЛЯ ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ, ЯК ЗАЗНАЧЕНО В СТАТТІ 22

  Частина І: Лососеві в прісній воді

  Форель струмкова (Salmo trutta) – Форель райдужна (Oncorhynchus mykiss) – Американський голець (Salvelinus fontinalis) – Лосось (Salmo salar) – Голець (Salvelinus alpinus) – Харіус (Thymallus thymallus) – Американська озерна форель (або форель струмкова) (Salvelinus namaycush) – Лосось дунайський (Hucho hucho)  Системи виробництва

  Годівля для систем з відгодовування у господарствах з вирощування об’єктів аквакультури повинне проводитись із відкритих систем. Потік повинен забезпечувати мін. 60% насичення киснем для риби, її комфорт і видалення стічних вод із господарства.

  Максимальна щільність розміщення

  Для не зазначених нижче видів лососевих —15 кг/м3

  Лосось — 20 кг/м3

  Форель струмкова й форель райдужна —25 кг/м3

  Арктичний голець — 25 кг/м3

  Частина II: Лососеві в морській воді

  Лосось (Salmo salar), Форель струмкова (Salmo trutta) – Форель райдужна (Oncorhynchus mykiss)  Максимальна щільність розміщення

  10 кг/м3 у сітчастих садках

  Частина III: Тріска (Gadus morhua) та інші тріскові, морський окунь (Dicentrarchus labrax), дорадо (Sparus aurata), горбань сріблястий (Argyrosomus regius), чорноморський калкан (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), пагр червоний (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), горбань червоний (Sciaenops ocellatus) та інші спарові, і сиганові (Siganus spp.)  Системи виробництва

  У відкритих водних спорудах (сітчастих садках/клітках) з мінімальною швидкістю морської течії, яка забезпечує оптимальне благополуччя риби, або у відкритих системах на суходолі.

  Максимальна щільність розміщення

  Для риби крім чорноморського калкана: 15 кг/м3

  Для чорноморського калкана: 25 кг/м2

  Частина IV: Морський окунь, морський карась, горбань, кефалеві (Liza, Mugil) і вугор (Anguilla spp.) у земляних ставках у припливних зонах і в прибережних лагунах  Система утримання

  Традиційні солоні озера, перетворені на виробничі підрозділи з виробництва аквакультури, і подібні земляні ставки в припливних зонах

  Системи виробництва

  Необхідна достатня підміна води для забезпечення благополуччя видів. Щонайменше 50% дамби має бути вкрито рослинністю. Обов’язкове використання очисних басейнів, інтегрованих у екосистему водно-болотних угідь.

  Максимальна щільність розміщення

  4 кг/м3

  Частина V: Осетри в прісній воді

  Охоплені види: сімейство Acipenser  Системи виробництва

  Потік води у кожному господарстві з вирощування має бути достатнім для забезпечення благополуччя тварин.

  Якість води, що витікає, повинна відповідати якості води, що надходить.

  Максимальна щільність розміщення

  30 кг/м3

  Частина VІРиба у внутрішніх водах

  Охоплені види: Сімейство коропових (Cyprinidae) та інші пов’язані види в контексті полікультури, в тому числі окунь, щука, сом, сиги, осетер.

  Окунь звичайний (Perca fluviatilis) у монокультурі  Системи виробництва

  У ставках для розведення риби, які періодично осушують, і в озерах. Озера мають бути призначені виключно для органічного виробництва, включно з вирощуванням культур на сухих ділянках.

  Зона відлову риби має бути обладнана ділянками з чистою водою такого розміру, який забезпечить оптимальний комфорт для риби. Після відлову риба повинна перебувати в чистій воді.

  Довкола внутрішніх водойм необхідно підтримувати зони з природною рослинністю як буферні зони, що відгороджують зовнішні земельні площі, на яких не господарюють відповідно до правил органічної аквакультури.

  «Полікультуру» з метою відгодовування використовують за умови належного дотримання встановлених у цих специфікаціях вимог для інших видів озерних риб.

  Максимальна щільність розміщення

  Загальне виробництво видів обмежене 1 500 кг риби з 1 га за рік (через специфіку системи виробництва представлене як кількість вирощеної риби).

  Максимальна щільність розміщення тільки для окуня в монокультурі

  20 кг/м3

  Частина VІІ Креветки з родини Penaeidae і прісноводні креветки (Macrobrachium spp.)  Системи виробництва

  Необхідно розміщувати в неродючих глинистих областях, щоб мінімізувати вплив спорудження ставка на довкілля. Ставки споруджують з використанням вже наявної природної глини.

  Максимальна щільність розміщення

  Внесення посадкового матеріалу: макс. 22 постличинки на м2

  Макс. одномоментна біомаса: 240 г/м2

  ЧАСТИНА VІІІ: Раки

  Охоплені види: Astacus astacus.  Максимальна щільність розміщення

  Для раків маленького розміру (<20 мм): 100 особин на м2.

  Для раків середнього розміру (20–50 мм): 30 особин на м2.

  Для дорослих раків (>50 мм): 5 особин на м2 за умови, що є достатня кількість місць для переховування.

  ЧАСТИНА IX: Молюски й голкошкірі  Системи виробництва

  Перемети, плавучі конструкції, донне розведення, ставні неводи, клітки, піддони, сітки типу «ліхтар», вертикальні жердини типу «бушо» та інші системи сажалок. Для розведення мідій на плавучих конструкціях кількість мотузок, що звисають, не повинна перевищувати одну на квадратний метр поверхні. Максимальна довжина мотузки, що звисає, не повинна перевищувати 20 метрів. Проріджування мотузок не повинне відбуватися протягом циклу виробництва, проте дозволено розділяти такі мотузки без підвищення початкової щільності розміщення.

  ЧАСТИНА X: Тропічні прісноводні риби: ханос (Chanos chanos), тиляпія (Oreochromis spp.), сіамський пангасіус (Pangasius spp.)  Системи виробництва

  Ставки й сітчасті клітки

  Максимальна щільність розміщення

  Пангасіус: 10 кг/м3

  Тиляпія: 20 кг/м3
  ДОДАТОК III

  ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ НАДАЮТЬ ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ, ЯК ЗАЗНАЧЕНО В СТАТТІ 25

  Частина І: Інформація з бази даних, зазначеної в статті 26(1), та систем, зазначених у статті 26(2) і, у відповідних випадках, у статті 26(3) Регламенту (ЄС) 2018/848

  1.Інформація щодо наявності органічного репродуктивного матеріалу рослин і репродуктивного матеріалу рослин перехідного періоду, за винятком розсади, але включно з насіннєвою картоплею, для кожної окремої категорії, збереженої в базі даних, зазначеній у статті 26(1), або в системах, зазначених у статті 26(2)(а) Регламенту (ЄС) 2018/848, включає таке:

  — наукову та загальновживану назву (загальновживану й латинську назву);

  — сорт або найменування гетерогенного матеріалу;

  — наявну кількість матеріалу перехідного періоду за оцінками операторів (загальну кількість одиниць або вагу насіння);

  — наявну кількість органічного матеріалу за оцінками операторів (загальну кількість одиниць або вагу насіння);

  — кількість операторів, які на добровільній основі завантажили інформацію відповідно до статті 26(2) Регламенту (ЄС) 2018/848.

  Для цілей цього пункту «розсада» означає молоду рослину, вирощену з насіння, а не з відрізаного пагона.

  2. Інформація щодо наявності органічного молодняка аквакультури для кожного виду, збереженого в системах, зазначених у пункті (с) статті 26(2) Регламенту (ЄС) 2018/848, включає таке:

  — вид і рід (загальновживану й латинську назву);

  — у відповідних випадках породи й різновиди;

  — етап життя (наприклад: яйця, мальки, молодняк), на якому продукт доступний до продажу як органічний;

  — наявну кількість за оцінками операторів;

  — стан здоров’я відповідно до Директиви Ради 2006/88/ЄС7 ( 2 );

  — кількість операторів, які на добровільній основі завантажили інформацію відповідно до статті 26(2) Регламенту (ЄС) 2018/848.

  3. Інформація щодо наявності органічних тварин для кожного виду, збереженого в системах, зазначених у пункті (b) статті 26(2) Регламенту (ЄС) 2018/848, включає таке:

  — вид і рід (загальновживану й латинську назву);

  — породи й різновиди;

  — цілі виробництва: м’ясо, молоко, подвійне призначення або розведення;

  — етап життя: дорослі чи молоді тварини (напр. велика рогата худоба віком < 6 міс., доросла велика рогата худоба);

  — наявну кількість (загальну кількість тварин) за оцінками операторів;

  — стан здоров’я відповідно до горизонтальних правил щодо здоров’я тварин;

  — кількість операторів, які на добровільній основі завантажили інформацію відповідно до статті 26(2) Регламенту (ЄС) 2018/848.

  4. У відповідних випадках інформація щодо наявності адаптованих для органічного виробництва органічних порід і різновидів для видів, збережених у системах, зазначених у статті 26(3) Регламенту (ЄС) 2018/848, включає таке:

  — вид і рід (загальновживану й латинську назву);

  — породи й різновиди;

  — цілі виробництва: м’ясо, молоко, подвійне призначення або розведення;

  — наявну кількість (загальну кількість тварин) за оцінками операторів;

  — стан здоров’я відповідно до горизонтальних правил щодо здоров’я тварин;

  — кількість операторів, які на добровільній основі завантажили інформацію відповідно до статті 26(3) Регламенту (ЄС) 2018/848.

  5. У відповідних випадках інформація щодо наявності органічного молодняка курей, як зазначено в статті 26(3) Регламенту (ЄС) 2018/848, включає таке:

  — вид і рід (загальновживану й латинську назву);

  — породи й різновиди;

  — цілі виробництва: м’ясо, яйця, подвійне призначення або розведення;

  — наявну кількість (загальну кількість тварин) за оцінками операторів;

  — систему вирощування (зазначити, чи застосовують багатоярусну систему);

  — стан здоров’я відповідно до горизонтальних правил щодо здоров’я тварин;

  — кількість операторів, які на добровільній основі завантажили інформацію відповідно до статті 26(3) Регламенту (ЄС) 2018/848.

  Частина II: Інформація щодо відступів, погоджених відповідно до пункту 1.8.5 частини I додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848 і пунктів 1.3.4.3 та 1.3.4.4 частини II згаданого додатка

  1. Інформація про відступи, погоджені відповідно до пункту 1.8.5 частини I додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, включає:

  — наукову та загальновживану назву (загальновживану й латинську назву);

  — сорт;

  — кількість відступів і загальну масу насіння або кількість рослин, для яких погоджені відступи;

  — обґрунтування відступу: для досліджень, через брак відповідного сорту, з метою збереження або з інших причин;

  — у відповідних випадках, якщо відступ погоджено з інших причин крім дослідницьких цілей, список видів, для яких відступ не надають, оскільки вони наявні в достатній кількості в органічній формі.

  2. Для кожного неорганічного виду сільськогосподарських тварин (велика рогата худоба, коні, вівці, кози, свині й олені, кролі, птиця) інформація про відступи, погоджені відповідно до пунктів 1.3.4.3 й 1.3.4.4 частини II додатка II до Регламенту (ЄС) 2018/848, включає:

  — наукову та загальновживану назву (загальновживану й латинську назву, тобто вид і рід);

  — породи й різновиди;

  — цілі виробництва: м’ясо, молоко, яйця, подвійне призначення або розведення;

  — кількість відступів і загальну кількість тварин, для яких погоджені відступи;

  — обґрунтування відступу: через брак відповідних тварин або з інших причин.  ( 1 ) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 1305/2013 від 17 грудня 2013 року про підтримку розвитку сільських територій Європейським сільськогосподарським фондом розвитку сільських територій (EAFRD) та скасування Регламенту Ради (ЄС) 1698/2005 (ОВ L 347, 20.12.2013, с. 487)

  ( 2 ) Директива Ради 2006/88/ЄС від 24 жовтня 2006 року про вимоги до здоров’я тварин аквакультури та їх продуктів, а також про попередження і контроль деяких хвороб водяних тварин (OВ L 328, 24.11.2006, с. 14).