• In English
 • 23.03.2020

  UA

  Офіційний вісник Європейського Союзу

  L 87/1

  Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2020/427
  від 13 січня 2020 р.
  про внесення змін до додатку ІІ до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 щодо окремих детальних правил виробництва органічних продуктів

  (Текст стосується ЄЕП)

  ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,

  Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

  Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво й маркування органічних продуктів і скасування Регламенту Ради (ЄС) №834/2007 (1), зокрема його статтю 12(2)(e), статтю 14(2)(c) і статтю 15(2)(a) і (d),

  Оскільки:

  (1)

  Глава ІІІ Регламенту (ЄС) 2018/848 встановлює загальні правила виробництва органічних продуктів, а детальні правила виробництва сформульовані в додатку ІІ до згаданого Регламенту.


  (2)

  Оскільки у виробництві пророщеного насіння проростки використовують виключно резерви насіння для проростання, і ці паростки безпосередньо споживають у їжу, насіння, яке використовують для виробництва пророщеного насіння, повинно бути органічним.


  (3)

  Що стосується годівлі бджолиних сімей, якщо виживання сім'ї знаходиться під загрозою через кліматичні умови, можливість використовувати пилок з органічного бджільництва могла б запобігти загибелі личинок від голоду. Щоб збільшити шанси на виживання сім'ї, доцільно також дозволити підгодовувати бджолині сім'ї органічним пилком.


  (4)

  Що стосується вимог до походження тварин аквакультури, зокрема до виробництва молодняка, для вирощування личинок характерні три етапи: інкубація ікри і автотрофний етап, коли личинки живляться за рахунок власного жовткового міхура, гетеротрофний етап, на якому личинки живляться планктоном, і кінцева фаза, коли відбувається перехід до нового режиму годівлі. Оскільки в результаті цього останнього етапу розвитку личинок з’являються молоді особини, необхідно сформулювати нові умови виробництва молодняка з урахуванням найновіших знань у цій галузі, що відповідають принципам органічного виробництва.


  (5)

  Чинні правила щодо кормів для хижих тварин аквакультури включають загальне обмеження кількості корму рослинного походження. Оскільки раціон харчування, який формується внаслідок цього, не відповідає харчовим потребам усіх видів і стадій розвитку, таке обмеження необхідно скасувати.


  (6)

  У зв’язку з цим до додатка ІІ до Регламенту (ЄС) № 2018/848 необхідно внести відповідні зміни.


  (7)

  З метою забезпечення ясності та юридичної визначеності цей Регламент застосовується з дати застосування Регламенту (ЄС) 2018/848.

  УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

  Стаття 1

  Внести зміни до додатку IІ до Регламенту (ЄС) 2018/848 згідно з додатком до цього Регламенту.

  Стаття 2

  Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.

  Він застосовується з 1 січня 2021 року.

  Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах.

  Вчинено у Брюсселі 13 січня 2020 року.

  За Комісію

  Президент

  Ursula VON DER LEYEN


  (1) ОВ L 150, 14.06.2018, с. 1.


  ДОДАТОК

  До додатку ІІ до Регламенту (ЄС) № 2018/848 внести такі зміни:

  (1)

  частину І пункт 1.3 викласти в такій редакції:

  «1.3.

  Як відступ від пункту 1.1, дозволяється виробництво пророщеного насіння, за умови що насіння є органічним, і вирощування качанів цикорію, в тому числі шляхом занурення у чисту воду.»


  (2)

  у пункті 1.9.6.2. частини II підпункт (b) викласти в такій редакції:

  «(b)

  бджолині сім’ї можна годувати, тільки якщо виживання сім’ї знаходиться під загрозою через кліматичні умови. У такому випадку бджолині сім’ї годують органічним медом, органічним пилком, органічним цукровим сиропом або органічним цукром.»


  (3)

  До частини III внести такі зміни:

  (a)

  у пункті 3.1.2. додати пункт такого змісту:

  «3.1.2.3.

  Виробництво молодняка

  Для вирощування личинок морських видів риби дозволено використовувати системи вирощування (перевага надається «мезокосму» або «вирощуванню в резервуарах великої місткості»). Ці системи вирощування повинні відповідати таким вимогам:

  (a)

  початкова щільність розміщення є меншою за 20 ікринок або личинок на літр;


  (b)

  мінімальний обсяг резервуару для вирощування личинок становить 20 м3; і


  (c)

  личинки живляться природним планктоном, який росте в резервуарі, і який за необхідності доповнюють виробленим поза межами резервуару фітопланктоном і зоопланктоном.»


  (b)

  у пункті 3.1.3.3. пункт (e) викласти в такій редакції:

  «(e)

  органічні кормові матеріали рослинного або тваринного походження.»