• In English
 • 1969L0493 — UA — 01.01.2007 — 003.001


  Цей документ слугує суто засобом документування, і установи не несуть жодної відповідальності за його зміст

  Директива Ради 69/493/ЄЕС
  від 15 грудня 1969 р.
  про наближення законодавств держав-членів стосовно скла кришталевого

  (69/493/ЄЕС)

  (ОВ L 326, 29.12.1969, с. 36)

  Зі змінами, внесеними:  Офіційний вісник

  сторінка

  дата

  ►M1

  ДИРЕКТИВОЮ РАДИ 2006/96/ЄС від 20 листопада 2006 року

  L 363

  81

  20.12.2006


  Зі змінами, внесеними:

   A1

  Актом про приєднання Данії, Ірландії та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

  L 73

  14

  27.03.1972


  (адаптований Рішенням Ради від 01 січня 1973 року)

  L 002

  1

  ..

  ►A2

  Актом про вступ Греції

  L 291

  17

  19.11.1979

  ►A3

  Актом про приєднання Іспанії та Португалії

  L 302

  23

  15.11.1985

  ►A4

  Актом щодо умов вступу Чеської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки та внесення змін до договорів, на яких ґрунтується Європейський Союз

  L 236

  33

  23.09.2003


  Із виправленнями, внесеними:

  ►C1

  Консолідованим текстом виправлень до інструментів, опублікованих у спеціальних виданнях 1952–72, с. 71 (69/493)
  ▼B

  ДИРЕКТИВА РАДИ

  від 15 грудня 1969 року

  про наближення законодавств держав-членів стосовно скла кришталевого

  (69/493/ЄЕС)


  РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

  Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, зокрема його статтю 100;

  Беручи до уваги пропозицію Комісії;

  Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту ( 1 );

  Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету;

  Оскільки стосовно використання спеціального опису для продуктів зі скла кришталевого та стосовно пов’язаного з цим зобов’язання щодо складу таких продуктів існують відмінності між правилами певних держав-членів; оскільки такі відмінності стримують торгівлю такими продуктами та можуть призвести до викривлення конкуренції у Співтоваристві;

  Оскільки такі перешкоди для формування та належного функціонування спільного ринку можуть бути усунені шляхом ухвалення однакових вимог, що будуть застосовуватися в усіх державах-членах;

  Оскільки стосовно описів, встановлених для різних категорій скла кришталевого, та стосовно характеристик таких категорій необхідно ухвалити положення на рівні Співтовариства для захисту як покупців від шахрайства, так і виробників, які дотримуються таких положень;

  Оскільки впровадження системи правил Співтовариства вимагає запровадження стандартних методів для визначення хімічних та фізичних властивостей продуктів зі скла кришталевого, що містить описи, встановлені у цій Директиві;

  УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:


  Стаття 1

  Ця Директива застосовується до продуктів, що підпадають під заголовок № 70.13 Спільного митного тарифу.

  Стаття 2

  Держави-члени повинні вживати усіх необхідних кроків для забезпечення того, щоб склад, характеристики виробництва та маркування продуктів, зазначених у статті 1, та усі форми публічної демонстрації таких продуктів відповідали означенням та правилам, встановленим у цій Директиви та у додатках до цієї Директиви.

  Стаття 3

  Держави-члени повинні вжити усіх необхідних кроків для попередження використання описів, зазначених у колонці (b) додатка I, у комерційних цілях для продуктів, які не мають відповідних характеристик, зазначених у колонках (d)–(g) додатка I.

  Стаття 4

  1. Якщо на продукт, на який поширюється дія цієї Директиви, нанесено один або більше описів із перелічених у колонці (b) додатка I, на такий продукт також повинен бути нанесений відповідний ідентифікаційний символ, наведений та описаний у колонках (h) та (i) зазначеного додатка.

  2. Якщо торговельна марка, найменування підприємства, або будь-який інший напис, що містить, як основну частину, як прикметник чи як корінь, опис, наведений у колонках (b) та (c) додатка I, або опис, який може бути з ними сплутаний, держави-члени повинні вживати усіх необхідних кроків для забезпечення того, щоб безпосередньо перед такою торговельною маркою, найменуванням або написом дуже помітним способом було зазначено таке:

  (a) опис продукту, якщо такий продукт має характеристики, зазначені у колонках (d)–(g) додатка I;

  (b) твердження про точний характер продукту, якщо такий продукт не має характеристик, зазначених у колонках (d)–(g) додатка I.

  Стаття 5

  Опис та ідентифікаційні символи, наведені у додатку I, можуть бути наведені на єдиній етикетці.

  Стаття 6

  Лише методи, встановлені у додатку II, повинні використовуватися для верифікації того, що продукти, які містять описи та ідентифікаційні символи, мають відповідні характеристики, що відповідають вимогам у колонках (d)–(g) додатка I.

  Стаття 7

  До продуктів, призначених для експорту зі Співтовариства, не застосовується положення цієї Директиви.

  Стаття 8

  Держави-члени повинні ввести в дію інструменти для забезпечення відповідності цій Директиві впродовж вісімнадцяти місяців з моменту її нотифікації, та повинні негайно проінформувати про такі положення Комісію. Після нотифікації цієї Директиви держави-члени повинні також забезпечити інформування Комісії про будь-які подальші проекти законів, підзаконних нормативно-правових актів або адміністративних положень, які вони мають намір ухвалити у сфері регулювання цієї Директиви, таким чином, щоб вона мала достатньо часу для надання своїх застережень.

  Стаття 9

  Цю Директиву адресовано державам-членам.
  ДОДАТОК І

  Перелік категорій кришталю

  Опис категорії

  Характеристики

  Маркування

   

  Пояснювальні примітки

  Оксиди металів (%)

  Густина

  Індекс рефракції

  Твердість поверхні

  Форма символа

  Коментарі

  —a—

  —b—

  —c—

  —d—

  —e—

  —f—

  —g—

  —h—

  —i—

  1

  CRISTAL SUPERIEUR

  30%

  Опис може використовуватися вільно незалежно від країни походження або країни призначення

  Відсоткове значення стосується вмісту оксиду свинцю

  PbO ≥ 30%

  ≥ 3·00

  ()  Кругла етикетка.

  Колір: золотий

  ≥ 1 см

  CRISTALLO SUPERIORE

  30%

  HOCHBLEIKRISTALL

  30%

  VOLLOODKRISTAL

  30%

  ►  FULL LEAD CRYSTAL

  30 %

  KRYSTAL

  30 %

  ►  ◄ ◄


  ►A2  κρύσταλλα υψηλής περιεκτικότητος σε μόλυβδο ◄

  ►A2  30 % ◄

  ►A3  CRISTAL SUPERIOR

  30 %

  CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR

  30 % ◄

  ►A4  VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO ◄

  ►A4  30 % ◄

  ►A4  KÕRGKVALITEETNE KRISTALL ◄

  ►A4  30 % ◄

  ►A4  AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS ◄

  ►A4  30 % ◄

  ►A4  DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS ◄

  ►A4  30 % ◄

  ►A4  NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY ◄

  ►A4  30 % ◄

  ►A4  KRISTALL SUPERJURI ◄

  ►A4  30 % ◄

  ►A4  SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE ◄

  ►A4  30 % ◄

  ►A4  KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA ◄

  ►A4  30 % ◄

  ►A4  VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO ◄

  ►A4  30 % PbO ◄

  ►M1  ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ

  30 %

  CRISTAL SUPERIOR

  30 % ◄

  2

  CRISTAL AU PLOMB

  24%

  PbO ≥ 24%

  ≥ 2·90

  ()


  CRISTALLO AL PIOMBO

  24%

  BLEIKRISTALL

  24%

  LOODKRISTAL

  24%

  ►  LEAD CRYSTAL

  24 %

  KRYSTAL

  24 %

  ►  ◄ ◄


  ►A2  μολυβδούχα κρύσταλλα ◄

  ►A2  25 % ◄

  ►A3  ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ◄

  ►A3  24 % ◄

  ►A3  CRISTAL AL PLOMO ◄

  ►A3  24 % ◄

  ►A3  CRISTAL DE CHUMBO ◄

  ►A3  24 % ◄

  ►A4  OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO ◄

  ►A4  24 % ◄

  ►A4  KVALITEETKRISTALL ◄

  ►A4  24 % ◄

  ►A4  KVALITEETKRISTALL ◄

  ►A4  24 % ◄

  ►A4  ŠVINO KRIŠTOLAS ◄

  ►A4  24 % ◄

  ►A4  ÓLOMKRISTÁLY ◄

  ►A4  24 % ◄

  ►A4  KRISTALL BIC-ĊOMB ◄

  ►A4  24 % ◄

  ►A4  SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE ◄

  ►A4  24 % ◄

  ►A4  SVINČEV KRISTAL ◄

  ►A4  24 % ◄

  ►A4  OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO ◄

  ►A4  24 % PbO ◄

  ►M1  ОЛОВЕН КРИСТАЛ

  24 %

  CRISTAL CU PLUMB

  24 % ◄

  3

  CRISTALLIN

  Лише опис мовою або мовами країни, у якій товари реалізуються чи можуть використовуватися

  Виняток:

  На німецькому ринку пресоване скло, що містить 18% PbO та має густину щонайменше 2·70, може продаватися під описом «PRESSBLEIKRISTALL» або «BLEIKRISTALL GEPRESST» (великими літерами)

  ZnO BaO PbO K2O окремо чи разом ≥ 10%

  ≥ 2·45

  nD ≥ 1·520  Квадратна етикетка

  Колір: срібний

  Сторона: ≥ 1 см

  VETRO SONORO SUPERIORE

  KRISTALLGLAS

  KRISTALLIJNGLAS (2)

  SONOORGLAS (3)

  ►  CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN

  KRYSTALLIN

  ►  ◄ ◄

  ►A2  υαλοκρύσταλλα ◄

  ►A3  VIDRIO SONORO SUPERIOR

  VIDRO SONORO SUPERIOR ◄

  ►A4  KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN ◄

  ►A4  KRISTALLIINKLAAS ◄

  ►A4  KRISTĀLSTIKLS ◄

  ►A4  KRIŠTOLAS ◄

  ►A4  KRISZTALLIN ÜVEG ◄

  ►A4  KRISTALLIN ◄

  ►A4  SZKŁO KRYSZTAŁOWE ‘S’ ◄

  ►A4  KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN) ◄

  ►A4  KRIŠTALÍN ◄

  ►M1  КРИСТАЛИН

  STICLĂ CRISTALINĂ ◄

  4

  VERRE SONORE

  BaO PbO K2O окремо чи разом ≥ 10%

  ≥ 2·40


  за Віккерсом

  — 550

  ± 20


  Етикетка у формі рівностороннього трикутника.

  Колір: срібний

  Сторона: ≥ 1 см

  VETRO SONORO

  KRISTALLGLAS

  SONOORGLAS

  ►  CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN

  KRYSTALLIN

  ►  ◄ ◄

  ►A2  υαλοκρύσταλλα ◄

  ►A3  VIDRIO SONORO

  VIDRO SONORO ◄

  ►A4  KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO ◄

  ►A4  KRISTALLKLAAS ◄

  ►A4  KRISTĀLSTIKLS ◄

  ►A4  KRIŠTOLO STIKLAS ◄

  ►A4  KRISZTALIN ÜVEG ◄

  ►A4  KRISTALLIN ◄

  ►A4  SZKŁO KRYSZTAŁOWE ◄

  ►A4  KRISTALNO STEKLO ◄

  ►A4  KRIŠTÁĽOVÉ SKLO ◄

  ►M1  КРИСТАЛНО СТЪКЛО

  CRISTALIN — STICLĂ SONORĂ ◄

  (1) nD ≥ 1·545 як критерій додаткової характеризації продукту без його руйнування (під час імпорту).

  (2) У Бельгії.

  (3) У Нідерландах.
  ДОДАТОК ІІ

  МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАТЕГОРІЙ СКЛА КРИШТАЛЕВОГО

  1. ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

  1.1. BaO та PbO

  1.1.1. Визначення комбінації BaO + PbO

  До платинової миски зважити приблизно 0·5 грама скляного порошку з точністю до 0·0001 грама. Змочіть водою та додайте 10 мілілітрів 15%-го розчину сірчаної кислоти та 10 мілілітрів плавикової кислоти. Нагрійте в піщаній ванній до виділення білого диму. Дайте охолонути та знову додайте 10 мілілітрів плавикової кислоти. Нагрійте знову до виділення білого диму. Дайте охолонути та промийте стінки миски водою. Нагрівайте до повторної появи білого диму. Дайте охолонути, обережно додайте 10 мілілітрів води, потім перекладіть у мензурку ємністю 400 мілілітрів. Ополосніть миску кілька разів 10%-им розчином соляної кислоти та розведіть до 100 мілілітрів тим самим розчином. Кип’ятіть протягом 2–3 хвилин. Лишіть відстоятися на ніч.

  Пропустіть через фільтрувальний тигель з пористістю 4, та промийте перший раз 10%-им розчином соляної кислоти, а другий і третій рази — етиловим спиртом. Сушіть одну годину в духовій шафі при температурі 150 °C. Виконайте зважування BaSO4 + PbSO4.

  1.1.2. Визначення BaO

  До платинової миски зважити приблизно 0·5 грама скляного порошку з точністю до 0·0001 грама. Змочіть водою та додайте 10 мілілітрів плавикової кислоти та 5 мілілітрів перхлоратної кислоти. Нагрійте в піщаній ванній до виділення білого диму.

  Дайте охолонути та додайте ще 10 мілілітрів плавикової кислоти. Нагрівайте до повторної появи білого диму. Дайте охолонути та промийте стінки миски дистильованою водою. Нагрійте знову та випаровуйте, поки стане майже сухим. Додайте 50 мілілітрів 10%-го розчину соляної кислоти та трохи підігрійте, щоб сприяти розчиненню. Перекладіть у мензурку 400 мілілітрів та розведіть у 200 мілілітрах води. Доведіть до кипіння та введіть у гарячий розчин струмінь сірководню. Припиніть подавати сірководень щойно на дно мензурки випаде осад сірчистого свинцю. Пропустіть через паперовий фільтр тонкого очищення та промийте холодною водою, насиченою сірководнем.

  Доведіть фільтрат до кипіння та потім, якщо необхідно, доведіть об’єм до 300 мілілітрів шляхом випаровування. Додайте у киплячу суміш 10 мілілітрів 10%-го розчину сірчаної кислоти. Зніміть із джерела нагріву та залишіть холонути протягом щонайменше чотирьох годин.

  Пропустіть через паперовий фільтр тонкого очищення та промийте холодною водою. Виконайте кальцинування осаду при температурі 1050 °C, після чого зважте BaSO4.

  1.2. Визначення ZnO

  Після сепарації BaSO4 фільтрат випаровують так, щоб зменшити об’єм до 200 мілілітрів. Нейтралізуйте амонієм за присутності метилового червоного та додайте 20 мілілітрів N/10 соляної кислоти. За допомогою додавання N/10 соляної кислоти або N/10 каустичної соди, залежно від випадку, скоригуйте pH до 2 (pH-метр), та доведіть до випадіння осаду сульфіду цинку в холоді ввівши струмінь сірководню. Дайте чотири години на випадання осаду, потім зберіть його за допомогою паперового фільтра тонкого очищення. Промийте холодною водою, насиченою сірководнем. Розчиніть осад на фільтрі, пропустивши через нього 25 мілілітрів гарячого 10%-го розчину соляної кислоти. Промивайте фільтр кип’ятком до досягнення об’єму 150 мілілітрів. Нейтралізуйте амонієм у присутності лакмусового папірця, потім додайте 1–2 грами твердого уротропіну, щоб буферизувати розчин приблизно до pH 5. Додайте кілька крапель 0·5% водного розчину свіжого приготування ксиленолового помаранчевого та титруйте з N/10 розчином комплексону III до кольорової зміни з рожевого до лимонного крону.

  1.3. Визначення K2O

  шляхом утворення осаду та зважування тетрафенилборату калію.  Процедура:

  після перемелювання та просіювання 2 грами скла обробляють

  2-ма мілілітрами концентрату HNO3

  ►C1  15-ма мілілітрами NClO4 ◄

  25-ма мілілітрами HF

  у платиновій мисці на водяній бані, а потім — у піщаній бані. Після зникнення густого диму від перхлоратної кислоти (не припиняйте до висихання), розведіть 20-ма мілілітрами гарячої води та 2–3 мілілітрами концентрату HCl.

  Перекладіть у градуйовану колбу 200 мілілітрів та доведіть об’єм дистильованою водою.

  Реагенти: 6%-ий розчин тетрафенилборату натрію: розведіть 1·5 грами реагенту в 250 мілілітрах дистильованої води. Незначне помутніння, якщо лишається, усуньте шляхом додавання 1 граму гідратованого алюмінію. Збовтуйте протягом п’яти хвилин та профільтруйте, при цьому перші 20 мілілітрів потрібно профільтрувати повторно.

  Промивний розчин для осаду: підготуйте невелику кількість калієвої солі шляхом осаджування у розчині приблизно 0·1 грама KCl до 50 мілілітрів N/10 HCl, у який при сталому перемішуванні влити розчин тетрафенилбурату, до припинення утворення осаду. Профільтруйте через агломерат. Промийте дистильованою водою. Висушіть у сушильній шафі при кімнатній температурі. Додайте 20–30 міліграмів цієї солі у 250 мілілітрів дистильованої води. Час від часу помішуйте. Через тридцять хвилин додайте 0·5–1 грам гідратованого алюмінію. Помішуйте кілька хвилин. Профільтруйте.

  Метод виконання: Візьміть аліквотну частину кислотної витяжки, що відповідає приблизно 10 міліграмам K2O. Розведіть приблизно до 100 мілілітрів. Повільно додайте розчин реагенту, приблизно 10 мілілітрів на кожні 5 очікуваних міліграмів K2O, при цьому злегка помішуйте. Дайте відстоятися не більше п’ятнадцяти хвилин, потім профільтруйте через відтарований агломерований тигель із пористістю 3 або 4. Промийте промивним розчином. Просушіть протягом тридцяти хвилин при температурі 120 °C. Коефіцієнт конверсії для K2O становить 0·13143.

  1.4. Допустимі відхилення

  ± 0·1 абсолютного значення для кожного визначення. Якщо аналіз дає значення у межах допустимого відхилення, що є нижчим ніж встановлені ліміти (30, 24 або 10%), враховується середнє значення останніх трьох аналізів. Якщо таке середнє є більшим чи дорівнює 29·95, 23·95 або 9·95 відповідно, вважається, що скло належить до категорії 30, 24 та 10% відповідно.

  2. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

  2.1. Густина

  Метод гідростатичного балансу з точністю ± 0·01. Вибірка щонайменше 20 грамів зважується у повітрі, а потім зважується із зануренням у дистильовану воду при температурі 20 °C.

  2.2. Індекс рефракції

  Індекс вимірюється на рефрактометрі з точністю ± 0·001.

  2.3. Мікротвердість

  Твердість за Віккерсом вимірюється відповідно до стандарту ASTM E 92-65 (у редакції 1965 року), але з навантаженням 50 грамів та як результат береться середнє з 15 визначень.  ( 1 ) ОВ № C 108, 19.10.1968, с. 35.