• In English
 • Отримання ознаки неприбутковості

  Рішення про включення/ виключення/ повторне включення/ відмову у включенні (повторному включенні) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій/ присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості або про зміну ознаки неприбутковості

  Опис послуги

  Неприбуткові організації - це підприємства, установи та організації, що не є платником податку на прибуток.

  Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств за такою структурою:

  • (0031) — бюджетні установи;
  • (0032) — громадські об’єднання;
  • (0033) — політичні партії;
  • (0034) — творчі спілки;
  • (0035) — релігійні організації;
  • (0036) — благодійні організації;
  • (0037) — пенсійні фонди;
  • (0038) — спілки;
  • (0039) — асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
  • (0040) — житлово-будівельні кооперативи
  • (0041) — дачні (дачно-будівельні) кооперативи;
  • (0042) — садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
  • (0043) — об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових будинків;
  • (0044) — професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;
  • (0045) — організації роботодавців та їх об’єднання;
  • (0046) — сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
  • (0047) — кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  • (0048) — інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

  Дата присвоєння/скасування ознаки неприбутковості вказує на початок/закінчення її дії.

  Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації.

  Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу у разі:

  • використання доходів неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
  • розподілу доходів неприбуткової організації або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
  • невідповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
  • реорганізація (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідація організації;
  • за ініціативою неприбуткової організації.

  Подати заяву

  Спосіб електронної ідентифікації: Електронний цифровий підпис

  Як отримати послугу?

  Подати електронну заяву особисто через Електронний кабінет платника.

  Строки надання послуги

  Протягом 14 календарних днів з дня отримання заяви

  Вартість послуг

  Безоплатно

  Результат послуги

  Внесення організації  до Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій

  Відповідальний орган

  Державна фіскальна служба України

  Нормативна база

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру”