• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 01 березня 2022 р. № 175
  Київ
  Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану

  Відповідно до Указів Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україніˮ та № 69 “Про загальну мобілізаціюˮ, пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положенняˮ Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Зупинити до припинення чи скасування воєнного стану дію Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734).

  2. Установити, що в умовах воєнного стану:

  1) виділення коштів з резервного фонду бюджету здійснюється за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, місцевої державної адміністрації, військової адміністрації, виконавчого органу відповідної ради, у якому визначаються:

  головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету;

  напрям використання коштів з резервного фонду бюджету;

  обсяг коштів, що виділяються з резервного фонду бюджету;

  інші умови (щодо виділення, використання, ведення обліку, звітності) у разі необхідності;

  2) після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету:

  головний розпорядник бюджетних коштів повідомляє Міністерству фінансів (місцевому фінансовому органу) коди економічної класифікації видатків та кредитування державного бюджету і відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням;

  Міністерство фінансів (місцевий фінансовий орган) під час визначення бюджетної програми з резервного фонду бюджету закріплює за нею коди програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду бюджету, визначеного зазначеним рішенням;

  місцевий фінансовий орган вносить у встановленому порядку зміни до розпису відповідного місцевого бюджету на 2022 рік;

  Державна казначейська служба здійснює фінансове забезпечення видатків та платежі з резервного фонду державного бюджету за погодженням з Міністром фінансів з подальшим внесенням змін до розпису Державного бюджету України на 2022 рік в установленому порядку;

  3) залишки невикористаних коштів резервного фонду державного бюджету, виділених за рішеннями Кабінету Міністрів України, можуть головними розпорядниками коштів державного бюджету у 2022 році спрямовуватися на відновлення обсягу видатків резервного фонду державного бюджету, передбачених за програмою 3511030 “Резервний фонд”, шляхом внесення Міністерством фінансів або, як виняток, Державною казначейською службою за погодженням з Міністерством фінансів змін до розпису Державного бюджету України на 2022 рік;

  4) погодження з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил прийнятого відповідно до пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положенняˮ Бюджетного кодексу України рішення Кабінету Міністрів України щодо скорочення для головного розпорядника (головних розпорядників) бюджетних коштів видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету забезпечується головним розпорядником бюджетних коштів, визначеним у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України.

  3. Установити, що до припинення чи скасування воєнного стану пункт 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2ˮ (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 99, ст. 3224) не застосовується під час використання коштів, виділених з резервного фонду бюджету відповідно до пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положенняˮ Бюджетного кодексу України.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 24 лютого 2022 року.

             Прем’єр-міністр України                  Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67