• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 07 березня 2023 р. № 199
  Київ
  Питання оплати праці працівників державної установи “Відкриті публічні фінанси”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити схему посадових окладів працівників державної установи “Відкриті публічні фінанси” згідно з додатком.

  2. Надати право керівникові державної установи “Відкриті публічні фінанси” (далі — установа) за погодженням з Міністерством фінансів установлювати працівникам установи:

  1) посадові оклади відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;

  2) надбавки:

  за інтенсивність праці у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

  за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання працівниками установи завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

  Умови та критерії встановлення працівникам установи надбавок визначаються у відповідних положеннях, що затверджуються керівником установи за погодженням з Міністерством фінансів.

  3. Надати право керівникові установи здійснювати преміювання працівників установи відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу в межах коштів, передбачених для преміювання, та економії фонду оплати праці.

  Порядок преміювання працівників установи визначається у положенні, що затверджується керівником установи за погодженням з Міністерством фінансів.

  4. Преміювання керівника установи здійснюється за рішенням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих подань керівника установи.

  5. Установити, що починаючи з 1 січня 2024 р. розміри посадових окладів, схема яких затверджена цією постановою, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного календарного року.

  Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73