• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 13 лютого 2024 р. № 167
  Київ
  Питання надання у 2024 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  на надання у 2024 році державної гарантії для забезпечення виконання приватним акціонерним товариством “Укргідроенерго” боргових зобов’язань за кредитом у розмірі 200 млн. євро, що залучається шляхом укладення Кредитної угоди (Проект “Аварійне відновлення гідроелектростанцій”) між приватним акціонерним товариством “Укргідроенерго” та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі — кредит) з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи, не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569);

  до надання державної гарантії приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” погоджує з Міністерством фінансів залучення кредиту відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325; 2019 р., № 46, ст. 1588);

  положення абзацу сьомого пункту 5 Порядку визначення необхідності, розміру та виду майнового забезпечення під час надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 460 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1377; 2012 р., № 5, ст. 169), не застосовується під час визначення майнового забезпечення виконання приватним акціонерним товариством “Укргідроенерго” зобов’язань з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;

  розмір плати за надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом встановлюється на рівні 0,5 відсотка річних вибраної та непогашеної суми кредиту;

  приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” забезпечує виконання своїх зобов’язань з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань, шляхом надання в заставу майнових прав на отримання грошових коштів (виручки) за договорами “Про участь у балансуючому ринку” та “Про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності” в обсязі, еквівалентному розміру боргових зобов’язань за кредитом.

  2. Міністерству фінансів укласти з приватним акціонерним товариством “Укргідроенерго” договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань за кредитом.

           Прем’єр-міністр України                                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 37