• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 18 червня 2024 р. № 711
  Київ
  Питання надання у 2024 році державної гарантії за зобов’язаннями акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  на надання у 2024 році державної гарантії для забезпечення виконання акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” боргових зобов’язань за кредитом у розмірі 200 млн. євро відповідно до укладеної Кредитної угоди (Проект Фінансування стратегічних резервів газу НАК “Нафтогаз України”) між акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі — кредит) з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569);

  положення абзацу сьомого пункту 5 Порядку визначення необхідності, розміру та виду майнового забезпечення під час надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 460 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1377; 2012 р., № 5, ст. 169), не застосовуються під час визначення майнового забезпечення виконання акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” зобов’язань з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;

  розмір плати за надання державної гарантії встановлюється на рівні 0,5 відсотка річних від розміру вибраної та непогашеної суми кредиту;

  акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” забезпечує виконання своїх зобов’язань з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань, шляхом надання в заставу майнових прав на отримання коштів (виручки) від реалізації акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу в обсязі, еквівалентному розміру боргових зобов’язань за кредитом.

  2. Міністерству фінансів укласти з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань за кредитом.


           Прем’єр-міністр України                                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 37