• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 07 квітня 2023 р. № 316
  Київ
  Питання функціонування територіальних органів Національного агентства з питань державної служби

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Національного агентства з питань державної служби за переліком згідно з додатком 1.

  2. Реорганізувати територіальні органи Національного агентства з питань державної служби шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Національного агентства з питань державної служби за переліком згідно з додатком 2.

  3. Установити, що:

  правонаступниками майна, прав та обов’язків територіальних органів Національного агентства з питань державної служби, що реорганізуються згідно з пунктом 2 цієї постанови, є територіальні органи Національного агентства з питань державної служби, що утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови;

  територіальні органи Національного агентства з питань державної служби, що реорганізуються згідно з пунктом 2 цієї постанови, продовжують здійснювати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Національного агентства з питань державної служби, що утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови.

  4. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2019 р., № 50, ст. 1696; 2021 р., № 35, ст. 2096) зміну, що додається.

           Прем’єр-міністр України                                                Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 81