• In English
 • Уряд затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 11 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” з метою приведення її положень у відповідність до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” та Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

  У Порядку та умовах надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачається:

  використовувати для надання вторинної медичної допомоги населенню цільові кошти на надання первинної медичної допомоги населенню, не використані станом на 1 січня 2019 року;

  цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб, які передбачено в обласних бюджетах, розподіляти між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 20 березня 2019 р. № 238
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 11

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 11 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 160;  2018 р., № 53, ст. 1868) такі зміни:

  1) пункт 3 постанови доповнити підпунктом 9 такого змісту:

  “9) здійснювати розподіл цільових видатків для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб, які передбачені в обласних бюджетах, між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області.”;

  2) в абзаці третьому пункту 9 Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених зазначеною постановою, слова і цифри “на 1 липня та на 1 жовтня 2018 р.” замінити словами і цифрами “на 1 липня, на 1 жовтня 2018 р. та на 1 січня 2019 р.”.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2019 року.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73