• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 31 жовтня 2018 р. № 901
  Київ
  Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1491), доповнивши її пунктом 21 такого змісту:

  “21. Міністерство освіти і науки здійснює акредитацію освітніх програм на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівнях вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнях “спеціаліст” і “молодший спеціаліст” в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей, до затвердження в установленому Законом України “Про вищу освіту” порядку положення про акредитацію освітніх програм.”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73