• In English
 • Уряд актуалізував Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113.

  Внесення змін до Плану обумовлено необхідністю врахування першого досвіду України з виконання зазначеної резолюції в умовах децентралізації; виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок; уточнення та визначення нових виконавців Плану.

  До Плану дій включено заходи щодо покращення інфраструктурних та матеріально-технічних умов для служби жінок; посилено складову, яка стосується протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом; включено заходи із розроблення спецкурсів та навчально-методичних матеріалів з тендерних проблем освіти у надзвичайних ситуаціях; розширено заходи щодо проведення навчань для суб’єктів виконання Плану; посилено інформаційний компонент.

  До реалізації Плану будуть залучені міжнародні організації та громадські об’єднання.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 05 вересня 2018 р. № 637-р
  Київ
  Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113

  Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113  “Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 748) такі зміни:

  пункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “організацію роботи міжвідомчих координаційних рад з питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека;”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

  Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, затверджений зазначеним розпорядженням, викласти у редакції, що додається.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73