• In English
 • Уряд визначив додатковий перелік керівників центральних органів виконавчої влади та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, оцінювання результатів службової діяльності яких належить здійснити у 2018 році.

  Розпорядженням визначено механізм підготовки та проведення оцінювання, а також списки державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, результати службової діяльності яких підлягають оцінюванню в 2018 році.

  Оцінювання результатів службової проводиться з метою визначення якості виконання державними службовцями, які займають посади державної служби категорії “А”, поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреб у професійному навчанні.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 07 листопада 2018 р. № 816-р
  Київ
  Про проведення оцінювання результатів службової діяльності у 2018 році деяких керівників центральних органів виконавчої влади та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України

  1. Відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу” провести оцінювання результатів службової діяльності у 2018 році керівників центральних органів виконавчої влади та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України, згідно з додатками 1 і 2.

  2. Забезпечити:

  керівникам центральних органів виконавчої влади та заступникам керівників центральних органів виконавчої влади, що визначені у додатках 1 і 2, — подання до 21 листопада 2018 р. особі, яка проводитиме оціночну співбесіду відповідно до пункту 19 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2018 р., № 26, ст. 937) (далі — Типовий порядок), звіту в довільній формі про свою службову діяльність;

  керівникам центральних органів виконавчої влади — розгляд з 21 по 26 листопада 2018 р. поданих звітів, проведення оціночних співбесід із своїми заступниками, визначеними у додатку 2, та підготовку пропозицій щодо результатів оцінювання таких державних службовців за формою згідно з додатком 3 до Типового порядку;

  міністрам — розгляд з 27 листопада по 3 грудня 2018 р. поданих звітів, проведення оціночних співбесід з керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, визначеними у додатку 1, та підготовку пропозицій щодо результатів оцінювання таких державних службовців за формою згідно з додатком 3 до Типового порядку;

  міністрам — протягом одного робочого дня після формування пропозицій щодо результатів оцінювання надсилання центральному органові виконавчої влади, в якому працює державний службовець, зазначених пропозицій для ознайомлення;

  керівникам центральних органів виконавчої влади — протягом одного робочого дня після формування пропозицій щодо результатів оцінювання надсилання (передачу) службі управління персоналом центрального органу виконавчої влади зазначених пропозицій для ознайомлення заступників керівників центральних органів виконавчої влади, визначених у додатку 2;

  керівникам центральних органів виконавчої влади — протягом п’яти робочих днів після отримання пропозицій щодо результатів оцінювання стосовно себе та своїх заступників надсилання Національному агентству з питань державної служби таких пропозицій (з відміткою про ознайомлення).

  3. Національному агентству з питань державної служби до 12 грудня 2018 р. узагальнити пропозиції щодо результатів оцінювання, підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження про затвердження висновків щодо результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”.

          Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 19