• In English
 • Урядом удосконалено Порядок розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів. Це дозволить починаючи з 2019 року привести дані офіційної статистики та дані, отримані за результатами інтерактивного та/або анкетного опитування, до єдиного звітного року та забезпечити коректність та об’єктивність розрахунку зазначеного індексу.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 19 вересня 2018 р. № 768
  Київ
  Про внесення змін до Порядку проведення розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку проведення розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1029 “Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 119), такі зміни:

  абзац перший пункту 3 після слів “проводиться щороку” доповнити словами і цифрами “починаючи з 2019 року”;

  абзац другий пункту 4 після слова “здійснюється” доповнити словами “щороку за період січень — грудень року, що передує року розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів,”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 82