• In English
 • Уряд врегулював питання здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, а саме: обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування із створення та впровадження сучасного автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення в стислі терміни.

  Реалізація постанови сприятиме підвищенню ефективного нагляду за діяльністю ліцензіатів у сфері телебачення і радіомовлення в умовах інформаційної війни.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 листопада 2018 р. № 962
  Київ
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2018 р., № 51, ст. 1791, № 68, ст. 2291) такі зміни:

  підпункт 5 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:

  “обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування для створення та впровадження автоматизованого програмно- апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм Національною радою з питань телебачення і радіомовлення;”;

  абзац перший пункту 2 після слів і цифр “товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою і проведенням Державною службою статистики пробного та Всеукраїнського переписів населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням їх результатів, у розмірі до 100 відсотків їх вартості” доповнити словами “, обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування для створення та впровадження автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм Національною радою з питань телебачення і радіомовлення”.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67