• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 19 липня 2022 р. № 805
  Київ
  Про здійснення у 2022 році правочинів з державним боргом

  Відповідно до частини сьомої статті 16 Бюджетного кодексу України, з метою ефективного управління державним боргом в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Основні умови правочинів з державним боргом, які здійснюються у 2022 році, що додаються (далі ⸺ Основні умови).

  2. Міністерству фінансів:

  1) забезпечити звернення до держателів облігацій зовнішніх державних позик, зазначених у додатку до Основних умов (далі ⸺ облігації), з метою погодження з ними внесення передбачених Основними умовами змін до умов випуску облігацій, а також забезпечити проведення інших заходів та процедур, необхідних для надання держателями облігацій згоди на зміну умов випуску облігацій;

  2) забезпечити погодження Основних умов з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  3) у зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом (далі ⸺ правочини) забезпечити сплату відсоткового доходу за облігаціями 2018 року першої серії, що належить до сплати 1 серпня 2022 р., не раніше дати проведення держателями таких облігацій голосування щодо змін до умов їх випуску, але у разі, коли держателі не погодять зазначених змін, то не пізніше спливу передбаченого умовами випуску відповідних облігацій пільгового періоду здійснення платежів за ними;

  4) у разі очікуваного збільшення непогашеного номінального обсягу облігацій за результатами здійснення правочинів враховувати під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік:

  в межах граничного обсягу державного боргу ⸺ збільшений відповідним чином непогашений номінальний обсяг облігацій;

  кошти для погашення та обслуговування державного боргу за облігаціями з урахуванням збільшення їх непогашеного номінального обсягу.

  3. Міністрові фінансів (або особі, яка виконує його обов’язки) укласти договори та підписати інші документи, пов’язані із здійсненням правочинів.

           Прем’єр-міністр України                                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67