• In English
 • Уряд прийняв рішення, реалізація якого дозволить завершити заходи з реформування пілотних міністерств, які було розпочато в рамках реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474.

  Зазначеним рішенням Уряду затверджено вимоги до формування структури апарату 8 пілотних міністерств — Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінкультури, МОН, МОЗ, Мінрегіону та Мінсоцполітики, а також встановлені завдання зазначеним міністерствам здійснити заходи щодо чіткого розмежування функцій з формування та реалізації державної політики, позбавлення надлишкових та невластивих функцій.

  Нагадуємо, що процес реформування визначених Урядом пілотних міністерств було розпочато у 2017 році та спрямовано на підвищення їх інституційної спроможності у процесі підготовки та реалізації ключових національних реформ.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 жовтня 2018 р. № 946
  Київ
  Про завершення реформування структури апарату деяких міністерств

  З метою забезпечення реалізації положень Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013, завершення здійснення заходів з реформування міністерств, спрямованих на посилення їх інституційної спроможності щодо формування державної політики, поступового позбавлення невластивих повноважень, оптимізації рівнів управління у структурі апарату міністерств, упорядкування функцій та структури секретаріату міністерства, Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити вимоги до формування структури апарату міністерства, що додаються.

  2. Установити, що формування структури апарату міністерств відповідно до вимог, затверджених цією постановою, впроваджується як пілотний проект, учасниками якого є Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерство соціальної політики.

  Заходи з реформування структури апарату Міністерства фінансів та Міністерства юстиції продовжують здійснюватися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644 “Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 71, ст. 2161) та з урахуванням положень пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522).

  Інші міністерства можуть приєднатися до пілотного проекту за рішенням Кабінету Міністрів України у разі внесення пропозиції відповідним міністром.

  3. Установити, що постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” не застосовується під час формування директоратів міністерств, зазначених в абзаці першому пункту 2 цієї постанови.

  4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  5. Національному агентству з питань державної служби подати у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

  6. Міністерствам, зазначеним в абзаці першому пункту 2 цієї постанови:

  1) у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою:

  вжити необхідних заходів з метою чіткого розмежування функцій з формування та реалізації державної політики, надлишкових і невластивих функцій, зокрема з надання адміністративних послуг, здійснення державного нагляду (контролю) та управління об’єктами державної власності, а також усунення дублювання функцій між структурними підрозділами;

  забезпечити утворення директоратів в усіх сферах, у яких відповідне міністерство забезпечує формування державної політики, з урахуванням результатів розгляду Координаційною радою з питань державного управління відповідних пропозицій міністерств;

  2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою внести Координаційній раді з питань реформування державного управління пропозиції щодо позбавлення та передачі надлишкових і невластивих функцій з реалізації державної політики, зокрема з надання адміністративних послуг, здійснення державного нагляду (контролю) та управління об’єктами державної власності (за винятком управління об’єктами державної власності, діяльність яких спрямована на забезпечення господарського обслуговування міністерств), а також пропозиції щодо внесення необхідних змін до актів законодавства, у тому числі до положень про відповідні міністерства;

  3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою:

  забезпечити оголошення та проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ з метою завершення формування кадрового складу директоратів;

  здійснити заходи щодо приведення структури апарату міністерств у відповідність з вимогами, затвердженими цією постановою, та поінформувати Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

   Інд. 81