• In English
 • Уряд погодив умови продажу державного пакета акцій ПАТ “Центренерго” розміром 78,289 % статутного капіталу товариства за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

  Запропоновані умови продажу, підготовлені за участю радника, покладають на інвестора зобов’язання щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових та технологічних показників  діяльності товариств, виконання заходів стосовно охорони навколишнього природного середовища.

  Рішення створює сприятливі умови для проведення ефективного та прозорого продажу пакета акцій товариства із залученням стратегічних інвесторів, які зацікавлені у довгостроковому розвитку товариства, а також надходження коштів від приватизації до державного бюджету.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 03 жовтня 2018 р. № 756-р
  Київ
  Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго” за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

  1. Затвердити умови продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго” (далі — товариство) за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що додаються.

  Пакет складається з 289 205 117 акцій, що становить 78,289 відсотка статутного капіталу товариства, номінальною вартістю 375966,6521 тис. гривень.

  2. Фондові державного майна:

  1) провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;

  2) забезпечити припинення конкурсу у разі, коли для участі у конкурсі подано заяви менш як двох учасників;

  3) передбачити у договорі купівлі-продажу пакета акцій товариства положення щодо сплати продавцем покупцю пропорційно кількості акцій, що належали державі у статутному капіталі товариства, сум:

  - збитків, завданих товариством внаслідок дій або подій, що мали місце до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій, що підлягають відшкодуванню товариством за рішенням суду, що набрало законної сили після дати переходу права власності на пакет акцій до покупця, на умовах, визначених договором купівлі-продажу;

  - збитків та/або витрат (зокрема щодо сплати сум донарахованих податків і зборів, штрафних санкцій та пені, інших штрафів), понесених товариством за рішенням суду, що набрало законної сили після дати переходу права власності на пакет акцій до покупця, внаслідок подій або дій, що мали місце до дати переходу до покупця права власності на пакет акцій, на умовах, визначених договором купівлі-продажу.

  Суми збитків та витрат, зазначених у цьому підпункті,  не повинні включати суми забезпечень за відповідними судовими справами, сформованими та відображеними у фінансовій звітності товариства станом на 31 березня 2018 р., з урахуванням умов, визначених договором купівлі-продажу;

  4) установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”;

  5) інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про виконання покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25