• In English
 • Кабінет Міністрів України забезпечив створення центрів і служб для надання допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

  Урядовим рішенням затверджено типові положення про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

  Типові положення розроблено на виконання законів України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” та “Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків”, якими визначено перелік суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, у тому числі в частині надання спеціалізованої підтримки особам, постраждалим від такого насильства. До числа таких суб’єктів віднесено притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, а також спеціалізовані служби, призначені виключно для соціального захисту осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

  Такі центри і служби створюються з метою забезпечення комплексного своєчасного та ефективного реагування на факти вчинення насильства, для захисту життєво важливих інтересів постраждалих осіб і надання їм необхідної допомоги відповідно до стандартів надання соціальних послуг постраждалим особам з урахуванням вимог міжнародних правових актів.

  Функціонування зазначених центрів і служб сприятиме підвищенню ефективності реалізації заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням потреб населення.  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 серпня 2019 р. № 824
  Київ
  Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

  Відповідно до частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” та частини другої статті 132 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються: 

  Типове положення про  денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

  Типове положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям забезпечити відповідно до потреб територіальних громад створення денних центрів соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, керуючись затвердженими цією постановою типовими положеннями.


  3. Міністерству соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів розробити та затвердити у тримісячний строк типові штатні нормативи та умови оплати праці працівників денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися затвердженими цією постановою типовими положеннями.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73