• In English
 • Уряд затвердив технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення. Рішенням національне законодавство узгоджено з нормами законодавства Європейського Союзу в частині технічного регулювання виробництва та застосування вибухових матеріалів промислового призначення.

  Прийняття рішення сприятиме підвищенню рівня безпеки та конкурентоспроможності вибухових матеріалів промислового призначення вітчизняного виробництва, спрощенню процедури взаємного визнання результатів робіт з оцінювання відповідності та прийнятності промислових товарів за визначеними пріоритетними секторами економіки, усуненню технічних бар’єрів у торгівлі такою продукцією.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 жовтня 2018 р. № 802
  Київ
  Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення

  Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення, що додається.

  2. Міністерству соціальної політики забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

  3. Установити, що надання на ринку вибухових матеріалів промислового призначення, які були введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою та перебувають в обігу не більш як два роки з дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено чи обмежено у зв’язку з невідповідністю таких вибухових матеріалів вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

  4. У пункті 13 переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” слова “Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 802 “Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення”.

  5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21